logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
      Ważne Instytucje
      Rys historyczny urzędu
      Opis zajmowanych budynków
      Kontakt - poczta elektroniczna
      Rejestr przepisów wewnętrznych
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
         Regulamin Organizacyjny
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
      Zasięg terytorialny
   KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
   ZIELONA LINIA 19524
   Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
   UWAGA - DOTACJE EFS
   e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Ogłoszenie o naborze
      Wynika naboru Nr 1 / 2018

FILIA LIDZBARK
   Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
   Terminy wypłat
   Oferty miejscowe
   Oferty zamiejscowe
   Rejestracja i zaświadczenia
   Informacje

OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
   Oferty miejscowe
   Oferty zamiejscowe
   Oferty z sieci EURES
   Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
   Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
   Narodowe Siły Rezerwowe
   TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
      Dokumenty do pobrania

AKTUALNOŚCI
   Ogłoszenie
   Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
   KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
   Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
   Terminy stawiennictwa u pośrednika
   Elektroniczny Urząd Podawczy
   HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
      Harmonogram zajęć grupowych - 2014
   Ważne adresy stron internetowych
   Z Unii Europejskiej
   Sprawozdania Urzędu
      Sprawozdanie finansowe za 2004 rok.
      Sprawozdanie finansowe za 2005 rok
         Rb-33 roczne za 2005
         MGiP-02 grudzień 2005r.
      Sprawozdanie finansowe za 2006 rok
         Rb-33 roczne za 2006
         MGiP-02 grudzień 2006r.
   STATYSTYKI
      Rok 2002
      Rok 2003
         I półrocze 2003 roku
         II półrocze 2003 roku.
      Rok 2004
         I półrocze 2004 r.
         II półrocze 2004 r.
      Rok 2005
         Sprawozdania półroczne
            I półrocze 2005
            II półrocze 2005
         Sprawozdania kwartalne 2005
            I Kwartał 2005
            II Kwartał 2005
            III Kwartał 2005
            IV kwartał 2005
         Styczeń 2005.
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Luty 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Marzec 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Kwiecień 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Maj 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Czerwiec 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Sierpień 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Wrzesień 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Październik 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Listopad 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Grudzień 2005
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
            Bezrobocie na terenie powiatu w/g gmin
            Stopa bezrobocia 2001-2005
            Poziom bezrobocia na terenie powiatu działdowskiego
            Poziom bezrobocia na terenie powiatu działdowskiego latach 2002 - 2005
            Poziom bezrobocia na terenie powiatu działdowskiego wg gmin w latach 2001-2004r..jpg
            Zmiany strukturalne bezrobotnych w roku 2005.jpg
            Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych
      Rok 2006
         Sprawozdania półroczne
            I półrocze 2006
            II półrocze 2006
         Sprawozdania kwartalne 2006
            I kwartał 2006
            II kwartał 2006
            III kwartał 2006
            IV kwartał 2006
         Styczeń 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Luty 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Marzec 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Kwiecień 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Maj 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Czerwiec 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Lipiec 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Sierpień 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Wrzesień 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Październik 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Listopad 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Grudzień 2006
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
         Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
         Aktywne programy rynku pracy za 2006
      Rok 2007
         Sprawozdania półroczne
            I półrocze 2007
            II półrocze 2007
         Sprawozdania kwartalne 2007
            I kwartał 2007
            II kwartał 2007
            III kwartał 2007
            IV kwartał
         Styczeń
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Luty
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Marzec
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Kwiecień
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Maj
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Czerwiec 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Lipec 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Sierpień 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Wrzesień 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Październik 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Listopad 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Grudzień 2007
            Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
         Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
      Rok 2008
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprawozdania półroczne
         Sprawozdania roczne
      Rok 2009
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprawozdania półroczne
         Sprawozdania Roczne
      Rok 2010
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprtawozdania półroczne
         Sprawozdania roczne
      Rok 2011
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprawozdania półroczne
         Sprawozdania roczne
      Rok 2012
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprawozdania półroczne
         Sprawozdania roczne
      Rok 2013
         Powiat
         Gminy
         Sprawozdania kwartalne
         Sprawozdania półroczne
         Sprawozdania roczne
      Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
      Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
      Statystyki Graficznie
         Liczba nowo zarejestrowanych bezr. w 2004
         Poziom bezr. według gmin czerwiec 2002-2004
         Statystyka Kraj Województwo Powiat 2001-2004
         Statystyka Kraj Województwo Powiat czerwiec 2002-2004
         Zmiany w strukturze bezrobotnych 2004
         Poziom bezr. według gmin grudzień 2001-2004
         Poziom bezr. na terenie powiatu działdowskiego 2002-2004
   Zespół redakcyjny BIP
   Europejski Fundusz Społeczny 2006
      Europejski Fundusz Społeczny 2005
   Europejski Fundusz Społeczny 2007
      Działanie 1.3
      Działanie 1.2
   Europejski Fundusz Społeczny 2008
      Rozliczenie wydatków za 2008 r
   Europejski Fundusz Społeczny 2009
   Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
   Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej

POŚREDNICTWO PRACY
   Informacje ogólne.
   Informacje dla pracodawcy
      Przedsięwzięcie ISR
   EURES
   Portal ofert pracy.
   Zatrudnienie cudzoziemców
      Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
      Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdowy

AKTYWNE FORMY
   Informacja

PRZETARG

PORADNICTWO ZAWODOWE
   Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
   Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

URZĘDY CENTRALNE
   Spis adresów
   Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
corner   corner