logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2005
         minus I Kwartał 2005
         minus II Kwartał 2005
         minus III Kwartał 2005
         minus IV kwartał 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

 

 

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy

w Działdowie

Załącznik 1 do sprawozdania

MGiP - 01

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 

Stan w końcu IV kwartału 2005 roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny – REGON

    5  1  0  9   3  6  3   9  1               

                                                 

 

     1. Bezrobotni ogółem

 

Wyszczególnienie

Liczba bezro-

botnych

razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy

w miesiącach

 Będący w szczególnej sytuacji

 na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow.

24

długo-

trwale bezro-botni

do 25

roku

życia

pow.

50

roku

życia

bez

kwalifi-

kacji

zawodo-wych

 

samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

01

395

395

X

X

X

X

X

105

137

25

114

5

15

1–3

02

911

X

911

X

X

X

X

250

302

78

254

17

38

3–6

03

976

X

X

976

X

X

X

332

412

71

304

24

34

6–12

04

1091

X

X

X

1091

X

X

377

321

111

315

26

59

12–24

05

1068

X

X

X

X

1068

X

1066

246

143

390

29

54

pow. 24

06

2803

X

X

X

X

X

2803

2802

270

518

1326

79

92

Wiek

18–24

07

1688

137

302

412

321

246

270

859

X

X

606

64

39

25–34

08

1944

120

260

243

309

308

704

1304

X

X

609

91

56

35–44

09

1675

74

180

173

224

230

794

1260

X

X

599

21

66

45–54

10

1675

60

155

132

213

243

872

1291

X

X

733

3

115

55–59

11

242

4

13

13

23

38

151

202

X

X

143

1

14

60–64 lata

12

20

0

1

3

1

3

12

16

X

X

13

0

2

Wykształcenie

wyższe

13

154

10

32

39

32

27

14

73

48

4

X

5

3

policealne

i średnie zawodowe

14

1324

79

186

212

265

179

403

795

437

92

X

23

42

średnie ogól-nokształcące

15

491

31

58

97

92

69

144

281

250

30

X

8

14

zasadnicze zawodowe

16

2471

150

352

344

381

365

879

1638

497

232

X

47

109

gimnazjalne

i poniżej

17

2804

125

283

284

321

428

1363

2145

456

588

2703

97

124

Staż pracy ogółem

do 1 roku

18

850

37

104

106

86

114

403

697

260

67

402

25

22

1–5

19

1683

105

255

248

272

252

551

1085

535

82

538

45

51

5–10

20

1150

71

136

144

192

193

414

755

35

91

343

22

47

10–20

21

1326

63

147

120

180

196

620

968

X

241

431

10

83

20 –30

22

748

46

101

86

137

136

242

464

X

353

222

1

48

30 lat

i więcej

23

72

0

14

12

20

13

13

30

X

62

20

0

5

bez stażu

24

1415

73

154

260

204

164

560

933

858

50

747

77

36

Ogółem

25

7244

395

911

975

1091

1068

2803

4932

1688

946

2703

180

292

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Bezrobotne kobiety

 

Wyszczególnienie

Liczba bezro-

botnych

kobiet

razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy

w miesiącach

 Będące  w szczególnej sytuacji

 na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow.

24

długo-

trwale bezro-botne

do 25

roku

życia

pow.

50

roku

życia

bez

kwalifi-

kacji

zawodo-

wych

 

samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

26

128

128

X

X

X

X

X

35

52

6

47

5

6

1–3

27

357

X

357

X

X

X

X

136

107

25

115

15

17

3–6

28

478

X

X

478

X

X

X

188

193

29

163

22

15

6–12

29

564

X

X

X

564

X

X

194

180

36

161

23

29

12–24

30

625

X

X

X

X

625

X

625

161

52

261

27

32

pow. 24

31

2208

X

X

X

X

X

2208

2208

219

340

1078

78

69

Wiek

18–24

32

912

52

107

193

180

161

219

561

X

X

347

63

18

25–34

33

1274

36

113

136

177

211

601

975

X

X

440

85

28

35–44

34

1062

23

75

87

120

122

635

889

X

X

434

19

37

45–54

35

1005

17

57

58

82

122

669

865

X

X

524

3

77

55–59

36

107

0

5

4

5

9

84

96

X

X

80

0

8

Wykształcenie

wyższe

37

115

5

25

27

25

23

10

60

34

3

X

4

3

policealne

i średnie zawodowe

38

949

40

97

131

192

135

354

641

265

53

X

23

32

średnie ogól-nokształcące

39

366

21

31

61

63

61

129

238

165

25

X

7

12

zasadnicze zawodowe

40

1278

31

108

136

155

168

680

1010

236

85

X

44

49

gimnazjalne

i poniżej

41

1652

31

96

123

129

238

1035

1437

212

322

1825

92

72

Staż pracy ogółem

do 1 roku

42

679

23

69

68

64

93

362

593

169

57

328

23

13

1–5

43

999

29

95

121

137

173

444

747

228

66

354

40

22

5–10

44

677

17

45

75

95

110

335

508

11

63

218

19

31

10–20

45

766

11

52

52

92

97

462

625

X

153

289

10

57

20 –30

46

261

12

26

24

38

40

121

181

X

106

84

1

21

30 lat

i więcej

47

11

0

3

0

4

2

2

4

X

7

3

0

2

bez stażu

48

967

36

67

138

134

110

482

728

504

36

549

77

22

Ogółem

49

4360

128

357

478

564

625

2208

3386

912

488

1825

170

168

 

Ilość odwiedzin: 4191
Nazwa dokumentu: IV kwartał 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-30 15:12:42
Data udost?pnienia informacji: 2006-01-30 15:12:42
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-30 15:14:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner