logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
minus Informacje dla pracodawcy
   minus Przedsięwzięcie ISR
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


POŚREDNICTWO PRACY > Informacje dla pracodawcy

Spis dokumentów:
1. Przedsięwzięcie ISR
Informacje ogólne o projekcie ISR

 Informacje dla pracodawców

Pracodawcy są obowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie.

 

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy

Każdy pracodawca posiadający wolne miejsce może zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie swoją ofertę pracy:

  • osobiście w siedzibie urzędu (pokój nr 4),
  • telefonicznie pod nr 23 697 59 05, 697 59 28, 697 59 24, 697 59 25
  • faxem pod nr  23 697 59 04,
  • drogą internetową na adres: oldz@praca.gov.pl

Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszenia wolnego miejsca pracy, który zawiera niezbędne informacje wymagane od pracodawców składających oferty pracy w urzędzie - załącznik nr 1.

Pośrednicy pracy mogą zorganizować w siedzibie urzędu giełdę pracy, podczas której pracodawca osobiście przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wyłania potencjalnych kandydatów do pracy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

 

 

Ilość odwiedzin: 19778
Nazwa dokumentu: Informacje dla pracodawcy
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Karwacka
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Karwacka
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rostkowski
Data wytworzenia informacji: 2004-12-30 13:46:16
Data udostępnienia informacji: 2004-12-30 13:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 08:22:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner