logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
minus Europejski Fundusz Społeczny 2008
   minus Rozliczenie wydatków za 2008 r
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Rozliczenie wydatków za 2008 r

                                                                                            


 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął w roku 2008 realizację dwóch projektów współfinansowanych w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt konkursowy „ Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych” o całkowitej wartości 574.930,59 zł realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 Okres realizacji projektu to 01.05.2008r. – 31.05.2015r

 Cel ogólny projektu to wzrost kompetencji oraz jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie.

W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego oraz przeszkolenie w systemie pozaszkolnym 15 kluczowych pracowników urzędu, tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów, asystenta EURES oraz lidera klubu pracy.

W roku 2008 budżet projektu osiągnął wartość 37.644,80 zł. Środki te przeznaczono na zatrudnienie 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.

 Projekt systemowy „ Unia – Nowe szanse, nowe perspektywy” realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3

 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Cel ogólny projektu to zwiększenie aktywności zawodowej oraz zatrudnienia osób bezrobotnych.

Okres realizacji projektu to 01.01.2008r. – 31.12.2013r

            W roku 2008 budżet projektu osiągnął wartość 3.000.000 zł. 

Środki wykorzystano na realizację :

- staży zawodowych dla 250 bezrobotnych do 25 roku życia ,

- dotacji , tj. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 103 osób bezrobotnych.

Ilość odwiedzin: 12465
Nazwa dokumentu: Europejski Fundusz Społeczny 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: E. Kempka
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rostkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-07-17 13:53:18
Data udostępnienia informacji: 2008-07-17 13:53:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 10:48:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner