logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
minus Europejski Fundusz Społeczny 2006
   minus Europejski Fundusz Społeczny 2005
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Europejski Fundusz Społeczny 2005

INFORMACJA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. realizował projekt Działdowszczyzna – bezrobotnej młodzież.
Adresatami i beneficjentami ostatecznymi projektu jest bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia ( w przypadku absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne nie dłużej niż 24 miesiące;
W ramach tego projektu udzielamy następującej pomocy:
·        pomoc w poszukiwaniu pracy, w tym poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
·        staże zawodowe skierowano 238 osób bezrobotnych;
·        6 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 

R O Z L I C Z E N I E  środków zaangażowanych w ramach Działania 1.2 Działdowszczyzna - bezrobotnej młodzieży

według stanu na dzień 31.12.2006r.

Środki EFS 936 515,00
Algorytm (wkład własny) 386 984,00
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 323 499,00
               
Lp. Forma Limit na 2006 r. Zaangażowane w 2006 r.  Wolne środki Wydatkowane Efekt. w os. Efekt. w %
    śr. finansowe osoby śr. finansowe skier. osoby umowy 2006 środki na dn. 31.12.06 2006 2006
1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10 12. 14.
1. staż 1 232 296,00 208 1 229 459,81 238 2 836,19 1 229 459,81 109 45,80%
2. koszty dojazdu  12 203,00 10 12 181,31 15 21,69 12 181,31 0 0%
3. dotacje 46 000,00 4 46 000,00 4 0 46 000,00 4 100,00%
4. dotacje z F.P. 24 650,00 2 23 500,00 2 1 150,00 23 500,00 2 100,00%
Razem: Aktywne formy 1 290 499,00 212 1 311 141,12 244 4 007,88 1 311 141,12 127 52,05%
Lp. Forma Limit na 2006 r. Zaangażowane w 2006 r.  Wolne środki Wydatkowane Efekt. w os. Efekt. w %
    śr. finansowe osoby śr. finansowe skier. osoby umowy 2006 środki na dn. 31.12.06 2006 2006
1. promocja 2 250,00 - 2 250,00 - 0 2 250,00 - 0,00%
2. audyt 6 100,00 - 6 100,00 - 0 6 100,00 - 0,00%
Razem: Promocja i audyt 8 350,00 - 8 350,00 - 0 8 350,00 - 0,00%
               
Limit na aktywne formy 1 315 149,00
Promocja i  audyt zew. 8 350,00
OGÓŁEM 1 323 499,00                
 

 

INFORMACJA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. realizował projekt Aktywność zawodowa – Twoją szansą.
W ramach projektu zaktywizowano 80 bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym osób bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób długotrwale bezrobotnych (przez okres od 12 do 24 miesięcy), a w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych lub z kwalifikacjami nie odpowiadającymi zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy.
W ramach tego projektu udzielono następującej pomocy:
·        na subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) skierowano 14 osób bezrobotnych;
·        22 osoby rozpoczęło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
·        44 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
ROZLICZENIE środków zaangażowanych w ramach Działania - EFS 1.3    Aktywność zawodowa - Twoją szansą                                       
 
 wg stanu na dzień 31.12.2006r.
 
 
Środki EFS                             450 000,00
Algorytm ( wkład własny )    178 252,00
Budżet JST                               16 608,00
Wartość projektu                   644 860,00
L.p. Forma Limit na 2006 r. Środki zaangażowane w 2006 r. Wolne środki 31.12.2006 Planowana efektywność w osobach w 2006 roku % efektywność w 2006 r.
    środki finansowe osoby środki finansowe skierowane osoby
1 Subsydiowane zatrudnienie 63 258,16 14 60 802,79 14 2 455,37 60 802,79 11 78,57%
2 Przygotowanie zawodowe 61 643,84 22 61 728,87 22 -85,03 61 728,87 12 54,55%
3 Dotacje na rozp. działalności gosp. 485 350,00 43 485 350,00 43                 -       485 350,00 43 100,00%
4 Jednorazowe środki na rozp. dział. gosp. ze środków Funduszu Pracy 8 290,00 1 8 250,00 1 40 8 250,00 1 100,00%
Razem:Limit na aktywne formy 618 542,00 80 607 881,66 80 2 370,34 616 131,66 67 83,75%
                   
L.p. Forma Limit na 2006 r.   Środki zaangażowane w 2006 r. Wolne środki Wydatkowane środki na dzień 31.12.2006 Planowana efektywność w osobach w 2006 roku % efektywność w 2006 r.
    środki finansowe osoby środki finansowe skierowane osoby umowy 2006      
1 Promocja  3 000,00  - 3 000,00  -                 -       3 000,00  - 0,00%
2 Aydyt 6 710,00  - 6 710,00  -                 -       6 710,00  - 0,00%
       Razem: Inne 9 710,00  - 9 710,00  -                 -       9 710,00  - 0,00%

Ilość odwiedzin: 51548
Nazwa dokumentu: EFS
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-24 12:57:25
Data udostępnienia informacji: 2005-05-24 12:57:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-06 09:44:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner