logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
minus Europejski Fundusz Społeczny 2006
   minus Europejski Fundusz Społeczny 2005
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

INFORMACJA 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2   W 2005 r. realizował  projekt  Nauka – praca – rozwój – szansą działdowskiej młodzieży.

Adresatami i beneficjentami ostatecznymi projektu była bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy nie dłużej jak przez 24 miesiące.

Aktywizacją objęto 198 osób. Projekt realizowany był w formie staży u pracodawców oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 31 grudnia 2005 r. (194  osoby w formie staży oraz 4 osoby otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

 

 
Postęp w realizacji projektu:

Na dzień 31.12.2005 r. – Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie podpisał 103 umowy z pracodawcami ws. zorganizowania stażu dla 194 bezrobotnych w wieku do lat 25, zarejestrowanych do 24 miesięcy na stanowiskach:

 

pracownik administracyjny       - 81 osób,

sprzedawca                             - 49 osób,

mechanik                                 - 12 osób,

stolarz                                     - 9 osób,

magazynier                              - 6 osób,

pomocnik kucharza                  - 4 osoby,

bibliotekarz                              - 4 osoby,

przedstawiciel handlowy           - 4 osoby,

terapeuta                                  - 4 osoby,                     

tapicer                                    - 4 osoby,

technik leśnik                           - 3 osoby,

sekretarka                                - 3 osoby,

pracownik przetwórstwa          - 3 osoby,

kelner                                      - 2 osoby,

pracownik gospodarczy           - 1 osoba,

informatyk                               - 1 osoba,

pomocnik murarza                   - 1 osoba,

asystent doradcy bankowego   - 1 osoba,

technik farmacji                        - 1 osoba,

fizjoterapeuta                           - 1 osoba.

 

Planowana efektywność z zawartych umów wynosi 56,7 % (tzn. po skończonym stażu dalsze zatrudnienie uzyskuje 110 bezrobotnych).

 

Rozliczenie wydatków projektu

w ramach działania 1.2

 

Nauka – praca – rozwój – szansą działdowskiej młodzieży

 

wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

 

Lp.

Forma

Limit w 2005 r.

Zaangażowane w 2005 r. 

Wolne środki

Efekt. w os.

Efekt. w %

śr. finansowe

osoby

śr. finansowe

skier. osoby

umowy 2005

2005

2005

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

14.

1.

staż

754 170,03

194

752 691,68

194

1 478,35

110

56,70%

2. 

badania lekarskie

4 850,00

194

4 710,00

188

140,00

0

0

3.

koszty dojazdu 

8 755,00

25

8 436,77

19

318,23

0

0

4.

dotacje

46 220,00

4

46 220,00

4

0,00

4

100,00%

5.

audyt zew.

8 516,97

0

8 515,60

0

1,37

0

0

6.

druki

4 000,00

0

3 997,52

0

2,48

0

0

 

Ogółem

826 512,00

198

824 571,57

198

1 940,43

114

57,58%

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3   w 2005 r. realizował projekt posiłkowy Działdowszczyzna – długotrwale bezrobotnym. Projektodawcą był Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie a partnerem projektu Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2004r. do 31.12.2005r.  

Celem projektu było ograniczenie bezrobocia poprzez aktywizację 162 osób powyżej 25 roku życia, w tym 5 osób bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz 157 osób długotrwale bezrobotnych (przez okres od 12 do 24 miesięcy), a w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych lub z kwalifikacjami nie odpowiadającymi zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy.

Przewidywane formy aktywizacji beneficjentów to:

-         prace interwencyjne w roku 2004 dla 32 osób bezrobotnych i w roku 2005 dla 101 osób.

-         dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2004 dla 18 osób i w roku 2005 dla 11 osób.

 

Rozliczenie wydatków projektu

w ramach działania 1.3

stan na dzień 31.12.2005

Lp.

Forma

Limit w 2005 r.

Zobowiązania z 2004 r.

Zaangażowane w 2005 r. 

Wolne środki

Osoby objęte

Planowana efekt. osob

Planowana efekt. %

śr. finansowe

osoby

śr. finansowe

osoby objęte

śr. finansowe

skier. osoby

umowy 2004/2005

2004/2005

2004

2005

2004

2005

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

prace interwencyjne

446 000,00

101

25 488,23

18

408 877,74

98

11 634,03

116

16

66

88,89%

67,35%

2.

dotacje

131 000,00

11

0,00

0

130 180,00

12

820,00

12

0

12

0,00%

100,00%

 

Ogółem

577 000,00

112

25 488,23

18

539 057,74

110

12 454,03

128

16

78

88,89%

70,91%

 

*pracodawcy zrezygnowali z 2 umów na 3 osoby  

do limitu dodano 10.000zł przeniesione z algorytmu -zwrot za Małkowską - dodacja i wydatkowano na 1 dotację dla Cichockiego

Ilość odwiedzin: 4546
Nazwa dokumentu: EFS 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Z.Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-05-08 09:44:42
Data udost?pnienia informacji: 2006-05-08 09:44:42
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-08 10:25:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner