logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2005
         minus I Kwartał 2005
         minus II Kwartał 2005
         minus III Kwartał 2005
         minus IV kwartał 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy

w Działdowie

Załącznik 1 do sprawozdania

MGiP - 01

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Stan w końcu III kwartału 2005 roku

 

 

Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

 

Numer identyfikacyjny – REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

1. Bezrobotni ogółem

Wyszczególnienie

Liczba bezro-botnych razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy w mmmiesiącach

Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

długo- trwale bezro-botni

do 25 roku życia

pow. 50 roku życia

bez

kwalifi-kacji zawodo-wych

samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

01

619

619

X

X

X

X

X

168

298

29

66

14

17

1–3

02

830

X

830

X

X

X

X

245

336

57

98

18

50

3–6

03

793

X

X

793

X

X

X

216

284

74

73

21

32

6–12

04

1062

X

X

X

1062

X

X

409

263

109

130

20

52

12–24

05

1120

X

X

X

X

1120

X

1119

279

160

169

21

53

pow. 24

06

2949

X

X

X

X

X

2949

2948

279

541

840

84

94

Wiek

18–24

07

1786

306

341

291

274

287

287

913

X

X

343

61

47

25–34

08

1963

160

216

191

346

303

747

1347

X

X

385

91

53

35–44

09

1690

97

142

170

204

238

839

1297

X

X

277

23

63

45–54

10

1675

50

116

124

218

248

919

1329

X

X

305

2

117

55–59

11

240

5

13

16

20

39

147

203

X

X

60

1

16

60–64 lata

12

19

1

2

1

0

5

10

16

X

X

6

0

2

Wykształcenie

wyższe

13

172

34

43

20

32

26

17

77

57

4

X

5

5

policealne

i średnie zawodowe

14

1399

148

200

195

233

203

420

826

458

99

X

24

49

średnie ogól-nokształcące

15

543

67

93

96

66

72

149

301

275

30

X

9

17

zasadnicze zawodowe

16

2429

222

263

271

363

392

918

1676

491

234

X

44

106

gimnazjalne

i poniżej

17

2830

148

231

211

368

427

1445

2225

458

603

1376

96

121

Staż pracy ogółem

do 1 roku

18

870

80

88

67

79

117

439

728

266

68

324

22

24

1–5

19

1688

172

192

192

272

277

583

1129

508

85

232

43

49

5-10

20

1170

91

124

125

213

194

423

769

31

92

86

24

47

10–20

21

1313

60

104

124

178

192

655

983

X

253

95

11

82

20 –30

22

746

37

84

92

139

136

258

489

X

363

32

1

48

30 lat i więcej

23

66

7

9

14

12

12

12

27

X

56

4

0

4

bez stażu

24

1520

172

229

179

169

192

579

980

934

53

603

77

44

Ogółem

25

7373

619

830

793

1062

1120

2949

5105

1739

970

1376

178

298

 

2. Bezrobotne kobiety

Wyszczególnienie

Liczba bezro-botnych kobiet razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

Będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

długo-trwale bezro-botne

do 25 roku życia

pow. 50 roku życia

 

bez kwalifi-kacji zawodo-wych

samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

26

256

256

X

X

X

X

X

78

115

9

32

13

5

1–3

27

413

X

413

X

X

X

X

147

160

25

57

15

25

3–6

28

400

X

X

400

X

X

X

118

161

27

41

20

15

6–12

29

508

X

X

X

508

X

X

184

125

29

72

18

19

12–24

30

662

X

X

X

X

662

X

662

179

65

106

20

31

pow. 24

31

2301

X

X

X

X

X

2301

2301

218

357

705

83

72

Wiek

18–24

32

984

119

163

163

131

184

224

581

X

X

192

61

15

25–34

33

1329

74

119

107

191

203

635

1015

X

X

308

85

31

35–44

34

1107

45

73

81

98

143

667

921

X

X

231

21

33

45–54

35

1016

18

54

44

86

120

694

878

X

X

239

2

79

55–59

36

104

0

4

5

2

12

81

95

X

X

43

0

9

Wykształcenie

wyższe

37

120

22

29

13

22

20

14

62

40

3

X

4

5

policealne i średnie zawodowe

38

1005

79

116

139

144

160

367

657

276

59

X

24

34

średnie ogól-nokształcące

39

401

36

63

58

51

60

133

249

180

23

X

8

15

zasadnicze zawodowe

40

1304

68

103

108

141

186

698

1041

250

94

X

42

48

gimnazjalne i poniżej

41

1710

51

102

82

150

236

1089

1481

212

333

1013

91

65

Staż pracy ogółem

do 1 roku

42

688

45

58

46

53

96

390

614

168

57

265

20

16

1–5

43

1044

69

88

99

141

181

466

782

229

67

165

40

20

5–10

44

718

38

59

59

101

124

337

525

12

65

57

21

28

10–20

45

782

25

46

52

86

96

477

635

X

160

68

11

55

20 –30

46

258

7

27

24

32

39

129

185

X

115

8

1

22

30 lat  i więcej

47

12

0

2

3

2

3

2

5

X

7

2

0

2

bez stażu

48

1038

72

133

117

93

123

500

744

549

41

448

76

24

Ogółem

49

4540

256

413

400

508

662

2301

3490

958

512

1013

169

167

Ilość odwiedzin: 5619
Nazwa dokumentu: Sprawozdanie MGiP-01 III 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-14 11:05:38
Data udost?pnienia informacji: 2005-10-14 11:05:38
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-14 11:16:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner