logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w  Działdowie
 
Załącznik 5 do sprawozdania
MPiPS - 01
 
Bezrobotni zamieszkali na wsi
według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu 2006 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym rok do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5 1   0 9 3 6 3   9 1
 
                                                 

 
      1. Bezrobotni ogółem
 

Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych zamiesz-kałych na wsi
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
 
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
196
196
X
X
X
X
X
51
59
18
66
4
8
1–3
02
496
X
496
X
X
X
X
145
187
48
164
10
10
3–6
03
383
X
X
383
X
X
X
119
144
38
140
7
11
6–12
04
426
X
X
X
426
X
X
139
123
59
154
11
12
12–24
05
407
X
X
X
X
407
X
406
107
52
173
17
23
pow. 24
06
1300
X
X
X
X
X
1300
1299
119
262
711
41
44
Wiek
18–24
07
739
59
187
144
123
107
119
351
739
X
292
33
16
25–34
08
832
61
119
99
113
105
335
562
X
X
302
43
15
35–44
09
767
41
100
69
88
91
378
575
X
X
331
14
27
45–54
10
731
26
80
65
84
88
388
560
X
X
383
0
39
55–59
11
129
8
10
6
16
14
75
104
X
X
92
0
11
60–64 lata
12
10
1
0
0
2
2
5
7
X
X
8
0
0
Wykształcenie
wyższe
13
57
6
13
17
10
6
5
17
20
1
X
1
1
policealne
i średnie zawodowe
14
524
38
99
77
89
67
154
297
196
33
X
9
7
średnie ogól-nokształcące
15
179
10
41
33
35
20
40
91
106
11
141
4
4
zasadnicze zawodowe
16
995
65
170
115
137
143
365
652
197
83
X
23
30
gimnazjalne
i poniżej
17
1453
77
173
141
155
171
736
1102
220
349
1267
53
66
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
451
23
57
53
44
52
222
371
113
49
228
9
12
1–5
19
751
60
121
95
107
100
268
475
208
48
272
26
15
5–10
20
504
30
86
61
74
62
191
312
25
62
163
10
17
10–20
21
485
32
75
48
51
53
226
332
X
105
190
3
27
20 –30
22
251
18
40
27
54
32
80
150
X
149
87
0
17
30 lat
i więcej
23
31
2
4
5
10
7
3
11
X
27
9
0
2
bez stażu
24
735
31
113
94
86
101
310
508
393
37
459
42
18
Ogółem
25
3208
196
496
383
426
407
1300
2159
739
477
1408
90
108
 

      2. Bezrobotne kobiety
 

Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet zamiesz-kałych na wsi
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
71
71
X
X
X
X
X
28
20
6
29
3
5
1–3
27
213
X
213
X
X
X
X
73
87
7
77
9
5
3–6
28
223
X
X
223
X
X
X
70
85
13
95
7
5
6–12
29
247
X
X
X
247
X
X
88
77
19
100
11
2
12–24
30
262
X
X
X
X
262
X
262
69
20
117
17
17
pow. 24
31
1081
X
X
X
X
X
1081
1081
101
182
599
41
28
Wiek
18–24
32
439
20
87
85
77
69
101
249
439
X
193
32
9
25–34
33
611
22
61
62
80
82
304
466
X
X
237
42
13
35–44
34
552
14
48
47
51
65
327
464
X
X
259
14
14
45–54
35
436
13
16
28
33
42
304
371
X
X
279
0
22
55–59
36
59
2
1
1
6
4
45
52
X
X
49
0
4
Wykształcenie
wyższe
37
40
5
9
14
5
3
4
10
12
1
X
1
0
policealne
i średnie zawodowe
38
376
19
54
47
65
49
142
244
114
17
X
9
3
średnie ogól-nokształcące
39
148
5
29
28
31
17
38
81
82
10
122
4
4
zasadnicze zawodowe
40
578
14
62
59
62
87
294
454
103
23
X
22
17
gimnazjalne
i poniżej
41
955
28
59
75
84
106
603
813
128
196
895
52
38
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
380
14
36
42
37
41
210
332
74
41
200
9
8
1–5
43
498
21
53
58
61
66
239
363
100
38
189
24
8
5–10
44
324
8
39
31
49
43
154
229
9
37
109
10
9
10–20
45
276
10
19
25
21
28
173
218
X
70
130
3
19
20 –30
46
61
3
4
5
14
8
27
38
X
33
18
0
3
30 lat
i więcej
47
2
0
0
0
1
0
1
1
X
1
1
0
0
bez stażu
48
556
15
62
62
64
76
277
421
256
27
370
42
15
Ogółem
49
2097
71
213
223
247
262
1081
1602
439
247
1017
88
62

 

Ilość odwiedzin: 3085
Nazwa dokumentu: Roczne 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-15 15:25:11
Data udost?pnienia informacji: 2007-02-15 15:25:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15 15:29:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner