logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
minus Zatrudnienie cudzoziemców
   minus Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
   minus Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdowy
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców

 

 

 

Okres zatrudnienia powyżej 6 miesięcy pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca najpierw powinien podjąć działania na rzecz pozyskania pracownika polskiego i z UE za pośrednictwem sieci EURES. W związku z tym powinien zgłosić w Powiatowym Urzędzie Pracy, lub poprzez ogłoszenia prasowe i internet informację o wolnym miejscu zatrudnienia. W celu zatrudnienia cudzoziemca na okres powyżej 6 miesięcy, pracodawca składa w Urzędzie Pracy wypełniony formularz zgłoszenia oferty pracy.  Po otrzymaniu opinii z Urzędu Pracy pracodawca składa do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia. Wojewoda rozpatrując wniosek uwzględnia m. in. sytuację na lokalnym rynku pracy w tym celu zwraca się o stosowne informacje do właściwego starosty. Następnie pracodawcy wydawane jest przyrzeczenie, które winno być przez niego wysłane kandydatowi do pracy. Cudzoziemiec posiadający już przyrzeczenie, składa w urzędzie konsularnym właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania wniosek o wizę w celu wykonywania pracy wraz z otrzymanym  przyrzeczeniem.
Po uzyskaniu przez obcokrajowca odpowiedniej decyzji pobytowej, pracodawca pisemnie informuje wojewodę o dacie, z którą zamierza powierzyć wykonywanie pracy. Wojewoda wydaje zezwolenie maksymalnie na okres ważności decyzji pobytowej. Zezwolenie odbierane jest przez pracodawcę a następnie zawiera on z cudzoziemcem- pracownikiem  umowę na okres nie dłuższy niż określony w zezwoleniu.

 

Informujemy, iż postępowanie w sprawach związanych z cudzoziemcami prowadzi oraz wszelkich informacji z tym związanych udziela:

 

Wydział Spraw obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Al. M.J. Piłsudskiego 7/9;

10-575 Olsztyn

Tel. 89/523 22 19

Więcej informacji na temat procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP, znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - www.uw.olsztyn.pl.

Ilość odwiedzin: 4402
Nazwa dokumentu: Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
Skrócony opis: Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Tomasz Szulc
Osoba, która odpowiada za tre??: Tomasz Szulc
Osoba, która wprowadza?a dane: Tomasz Szulc
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 07:53:14
Data udost?pnienia informacji: 2010-03-15 07:53:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 08:22:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner