logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
minus Zatrudnienie cudzoziemców
   minus Zasady uzyskania zgody na zatrudnienie cudzoziemców
   minus Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdowy
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdowy

Od 1 lutego 2009 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (opublikowane w Dz. U. Nr 21 poz. 114), zmieniające Rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Nowy akt umożliwia cudzoziemcom pochodzącym z państw graniczących z Polską – tj. Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdowy wykonywanie pracy krótkoterminowej, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, licząc od pierwszego wyjazdu do Polski. Dotychczasowe przepisy umożliwiały podejmowanie pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Zarówno poprzednie jak i aktualne Rozporządzenie, zakłada, iż łączny okres wykonywania pracy na terytorium RP przez cudzoziemca, może wynosić sześć miesięcy w roku. Różnica dotyczy nowej regulacji, dopuszczającej możliwość przepracowania tego samego okresu w sposób ciągły, bez konieczności trzymiesięcznej przerwy  w zatrudnieniu.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w § 2 pkt. 27 w/w rozporządzenia jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy.

 

Okres zatrudnienia do 6 miesięcy- zgodnie z zapisami § 2 pkt. 27 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r.( Dz. U. z 2009 r. Nr 21 poz. 114) w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z obowiązku posiadania zezwolenia na prace zostali zwolnieni cudzoziemcy będący obywatelami państw graniczących z Rzeczypospolitą Polską oraz Państw, z którymi Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tymi państwami a Unią Europejską, wykonujących pracę w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem, że otrzymają oni oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W związku z powyższym, pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca na okres do 6 miesięcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy ( właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) wypełniony formularz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kserokopią paszportu osoby zatrudnianej (pierwsza strona ze zdjęciem). Urząd Pracy na oryginale i kopii  oświadczenia umieszcza wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia powinien być następnie przekazany cudzoziemcowi przez  pracodawcę.

Ilość odwiedzin: 4845
Nazwa dokumentu: Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdowy
Skrócony opis: Uproszczona procedura zatrudniania obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji i Mołdowy
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Tomasz Szulc
Osoba, która odpowiada za tre??: Tomasz Szulc
Osoba, która wprowadza?a dane: Tomasz Szulc
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 07:53:02
Data udost?pnienia informacji: 2010-03-15 07:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-27 11:56:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner