logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2007
         minus I kwartał 2007
         minus II kwartał 2007
         minus III kwartał 2007
         minus IV kwartał
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 
 
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w  Działdowie
 
Załącznik 1 do sprawozdania
MPiPS - 01
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu III  kwartału 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5   1 0 9 3 6 3 9 1
                                                 
 
     1. Bezrobotni ogółem
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-wych
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
454
454
X
X
X
X
X
97
173
47
116
15
34
1–3
02
564
X
564
X
X
X
X
137
199
53
173
15
23
3–6
03
546
X
X
546
X
X
X
129
142
70
181
26
39
6–12
04
741
X
X
X
741
X
X
247
186
103
240
18
42
12–24
05
580
X
X
X
X
580
X
576
123
102
230
38
24
pow. 24
06
1721
X
X
X
X
X
1721
1717
119
443
858
54
75
Wiek
18–24
07
942
173
199
142
186
123
119
366
942
X
341
64
34
25–34
08
1220
132
162
172
232
159
363
691
X
X
388
78
42
35–44
09
995
66
95
111
140
125
458
728
X
X
389
22
51
45–54
10
1192
73
99
100
153
143
624
915
X
X
539
2
86
55–59
11
243
10
9
21
29
27
147
190
X
X
132
0
22
60–64 lata
12
14
0
0
0
1
3
10
13
X
X
10
0
2
Wykształcenie
wyższe
13
131
19
25
21
33
16
17
58
39
7
X
4
1
policealne
i średnie zawodowe
14
955
124
149
138
159
124
261
487
287
99
X
32
40
średnie ogól-nokształcące
15
407
60
68
64
69
58
88
188
202
36
292
14
12
zasadnicze zawodowe
16
1354
131
156
159
244
167
497
858
190
201
X
43
81
gimnazjalne
i poniżej
17
1759
120
166
164
236
215
858
1312
224
475
1506
73
103
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
618
70
82
58
79
76
253
450
188
67
302
27
24
1–5
19
1082
121
141
155
203
133
329
612
264
69
358
48
46
5–10
20
777
83
98
95
133
87
281
461
30
87
223
21
42
10–20
21
828
62
83
80
132
99
372
578
X
238
288
7
55
20 –30
22
381
25
40
53
67
61
135
238
X
244
107
0
38
30 lat
i więcej
23
57
8
3
19
13
10
4
16
X
57
16
0
4
bez stażu
24
863
85
117
86
114
114
347
548
460
56
504
63
28
Ogółem
25
4606
454
564
546
741
580
1721
2903
942
818
1798
166
237
 
 
     2. Bezrobotne kobiety
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
245
245
X
X
X
X
X
56
104
16
71
15
14
1–3
27
338
X
338
X
X
X
X
90
119
23
108
14
6
3–6
28
344
X
X
344
X
X
X
85
94
30
124
25
23
6–12
29
472
X
X
X
472
X
X
157
133
48
171
17
23
12–24
30
446
X
X
X
X
446
X
445
105
56
187
37
11
pow. 24
31
1530
X
X
X
X
X
1530
1529
111
354
775
54
55
Wiek
18–24
32
666
104
119
94
133
105
111
297
666
X
261
64
19
25–34
33
937
71
104
123
163
137
339
606
X
X
315
75
22
35–44
34
773
35
62
69
86
97
424
613
X
X
326
21
26
45–54
35
865
35
51
55
81
95
548
721
X
X
441
2
55
55–59
36
134
0
2
3
9
12
108
125
X
X
93
0
10
Wykształcenie
wyższe
37
96
14
17
12
26
15
12
46
27
2
X
4
1
policealne
i średnie zawodowe
38
721
73
101
97
114
103
233
411
194
61
X
32
28
średnie ogól-nokształcące
39
341
42
59
49
55
54
82
172
163
30
257
14
8
zasadnicze zawodowe
40
926
64
82
88
136
117
439
669
131
106
X
41
38
gimnazjalne
i poniżej
41
1291
52
79
98
141
157
764
1064
151
328
1179
71
57
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
520
46
58
44
68
68
236
404
132
59
262
27
15
1–5
43
794
66
81
99
128
114
306
519
167
58
281
46
19
5–10
44
559
44
57
56
84
66
252
370
13
59
167
19
19
10–20
45
576
26
42
49
69
63
327
444
X
173
224
7
42
20 –30
46
192
11
14
20
26
35
86
135
X
119
53
0
17
30 lat
i więcej
47
15
2
1
6
5
0
1
1
X
15
11
0
1
bez stażu
48
719
50
85
70
92
100
322
489
354
44
438
63
19
Ogółem
49
3375
245
338
344
472
446
1530
2362
666
527
1436
162
132
 

Ilość odwiedzin: 4035
Nazwa dokumentu: III kwartał 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 13:05:39
Data udost?pnienia informacji: 2007-12-04 13:05:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 13:07:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner