logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
Powiatowy Urząd Pracy
w Działdowie
 
Załącznik 5 do sprawozdania
MPiPS - 01
 
Bezrobotni zamieszkali na wsi
według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym rok do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5 1   0 9 3 6 3   9 1
 
                                                 

 
      1. Bezrobotni ogółem
 

Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych zamiesz-kałych na wsi
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
 
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
201
201
X
X
X
X
X
37
62
27
55
0
7
1–3
02
372
X
372
X
X
X
X
85
142
41
120
9
15
3–6
03
325
X
X
325
X
X
X
76
111
42
104
7
21
6–12
04
377
X
X
X
377
X
X
108
104
46
127
14
25
12–24
05
315
X
X
X
X
315
X
313
84
39
139
19
10
pow. 24
06
992
X
X
X
X
X
992
991
82
219
532
30
33
Wiek
18–24
07
585
62
142
111
104
84
82
226
585
X
211
38
14
25–34
08
686
51
93
89
116
91
246
422
X
X
229
33
25
35–44
09
563
39
55
47
80
71
271
413
X
X
238
8
24
45–54
10
625
43
76
71
65
55
315
451
X
X
315
0
40
55–59
11
114
6
6
7
12
12
71
89
X
X
77
0
8
60–64 lata
12
9
0
0
0
0
2
7
9
X
X
7
0
0
Wykształcenie
wyższe
13
53
6
13
10
8
8
8
25
19
2
X
2
2
policealne
i średnie zawodowe
14
457
31
83
75
76
63
129
236
173
31
X
10
11
średnie ogól-nokształcące
15
167
20
37
30
29
27
24
68
107
5
114
4
2
zasadnicze zawodowe
16
746
63
101
89
128
84
281
457
127
79
X
19
30
gimnazjalne
i poniżej
17
1159
81
138
121
136
133
550
824
159
297
963
44
66
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
379
20
39
39
49
44
188
289
97
44
200
6
10
1–5
19
616
60
106
74
106
74
196
346
167
39
204
22
14
5–10
20
419
40
52
55
73
51
148
248
22
48
125
8
25
10–20
21
403
32
58
49
51
47
166
263
X
111
145
1
30
20 –30
22
163
19
25
31
26
13
49
83
X
109
51
0
10
30 lat
i więcej
23
25
3
5
4
9
2
2
7
X
24
8
0
2
bez stażu
24
577
27
87
73
63
84
243
374
299
39
344
42
20
Ogółem
25
2582
201
372
325
377
315
992
1610
585
414
1077
79
111

 
 
 
 
 
 
 
 
      2. Bezrobotne kobiety
 

Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet zamiesz-kałych na wsi
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
73
73
X
X
X
X
X
22
28
8
26
0
0
1–3
27
199
X
199
X
X
X
X
53
80
12
72
8
8
3–6
28
198
X
X
198
X
X
X
42
74
17
62
7
8
6–12
29
247
X
X
X
247
X
X
69
81
16
86
12
17
12–24
30
248
X
X
X
X
248
X
247
73
21
117
19
4
pow. 24
31
884
X
X
X
X
X
884
884
79
167
479
30
26
Wiek
18–24
32
415
28
80
74
81
73
79
191
415
X
165
38
7
25–34
33
521
15
50
62
81
81
232
373
X
X
182
31
14
35–44
34
432
15
36
26
50
52
253
356
X
X
197
7
14
45–54
35
422
14
33
35
33
38
269
341
X
X
251
0
24
55–59
36
59
1
0
1
2
4
51
56
X
X
47
0
4
Wykształcenie
wyższe
37
42
3
9
10
7
7
6
22
16
2
X
2
1
policealne
i średnie zawodowe
38
350
17
51
48
60
52
122
203
119
17
X
9
5
średnie ogól-nokształcące
39
142
14
29
26
24
27
22
65
89
4
98
4
1
zasadnicze zawodowe
40
503
19
46
58
75
60
245
356
83
35
X
19
20
gimnazjalne
i poniżej
41
812
20
64
56
81
102
489
671
108
183
744
42
36
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
332
12
29
34
39
42
176
265
70
40
176
6
8
1–5
43
445
24
58
47
74
59
183
290
105
31
153
20
5
5–10
44
286
10
25
34
45
42
130
197
7
31
91
7
15
10–20
45
247
8
25
21
27
25
141
188
X
74
100
1
18
20 –30
46
53
2
5
9
8
5
24
35
X
30
16
0
3
30 lat
i więcej
47
3
0
0
2
1
0
0
0
X
3
3
0
0
bez stażu
48
483
17
57
51
53
75
230
342
233
32
303
42
14
Ogółem
49
1849
73
199
198
247
248
884
1317
415
241
842
76
63

 

Ilość odwiedzin: 5988
Nazwa dokumentu: Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 10:50:30
Data udost?pnienia informacji: 2008-01-28 10:50:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 10:54:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner