logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2007
         minus I kwartał 2007
         minus II kwartał 2007
         minus III kwartał 2007
         minus IV kwartał
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w  Działdowie
 
Załącznik 1 do sprawozdania
MPiPS - 01
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu II  kwartału 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5   1 0 9 3 6 3 9 1
                                                 
 
     1. Bezrobotni ogółem
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-wych
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
374
374
X
X
X
X
X
73
151
32
112
12
18
1–3
02
547
X
547
X
X
X
X
120
181
60
173
18
29
3–6
03
616
X
X
616
X
X
X
161
182
73
202
16
35
6–12
04
766
X
X
X
766
X
X
299
214
104
256
28
32
12–24
05
590
X
X
X
X
590
X
587
127
92
219
34
26
pow. 24
06
1831
X
X
X
X
X
1831
1828
114
453
917
56
86
Wiek
18–24
07
969
151
181
182
214
127
114
415
969
X
383
59
24
25–34
08
1228
101
156
180
226
160
405
735
X
X
391
80
42
35–44
09
1055
62
102
120
141
126
504
770
X
X
415
23
49
45–54
10
1223
55
90
118
152
147
661
953
X
X
548
2
88
55–59
11
236
5
18
16
32
27
138
183
X
X
133
0
22
60–64 lata
12
13
0
0
0
1
3
9
12
X
X
9
0
1
Wykształcenie
wyższe
13
144
20
22
34
35
18
15
58
33
4
X
3
1
policealne
i średnie zawodowe
14
971
100
148
134
179
130
280
526
287
106
X
33
37
średnie ogól-nokształcące
15
410
48
75
63
82
47
95
201
200
32
311
10
8
zasadnicze zawodowe
16
1388
99
159
190
239
181
520
911
205
190
X
44
76
gimnazjalne
i poniżej
17
1811
107
143
195
231
214
921
1372
244
482
1568
74
104
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
625
46
70
82
76
73
278
482
186
68
309
26
23
1–5
19
1109
95
151
176
200
128
359
661
273
71
373
51
45
5–10
20
772
71
71
111
128
95
296
482
28
87
230
20
37
10–20
21
844
40
77
102
136
96
393
590
X
231
297
7
60
20 –30
22
415
28
51
56
68
67
145
262
X
248
114
0
30
30 lat
i więcej
23
57
5
17
6
14
8
7
16
X
54
16
0
5
bez stażu
24
902
89
110
83
144
123
353
575
482
55
540
60
26
Ogółem
25
4724
374
547
616
766
590
1831
3068
969
814
1879
164
226
 
  
     2. Bezrobotne kobiety
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
205
205
X
X
X
X
X
45
85
13
64
11
10
1–3
27
330
X
330
X
X
X
X
83
118
26
121
18
15
3–6
28
373
X
X
373
X
X
X
102
121
36
134
15
19
6–12
29
495
X
X
X
495
X
X
195
153
49
180
27
18
12–24
30
429
X
X
X
X
429
X
429
102
46
168
33
12
pow. 24
31
1623
X
X
X
X
X
1623
1623
108
362
825
56
65
Wiek
18–24
32
687
85
118
121
153
102
108
331
687
X
278
59
15
25–34
33
941
63
93
117
159
134
375
639
X
X
332
78
27
35–44
34
808
32
64
67
88
89
468
644
X
X
341
21
26
45–54
35
894
25
52
63
86
91
577
749
X
X
455
2
60
55–59
36
125
0
3
5
9
13
95
114
X
X
86
0
11
Wykształcenie
wyższe
37
103
13
13
25
26
14
12
41
22
1
X
3
1
policealne
i średnie zawodowe
38
746
67
96
93
130
105
255
446
204
67
X
33
27
średnie ogól-nokształcące
39
332
32
56
49
68
39
88
176
150
26
261
10
6
zasadnicze zawodowe
40
941
43
83
101
135
124
455
710
149
108
X
43
39
gimnazjalne
i poniżej
41
1333
50
82
105
136
147
813
1104
162
330
1231
71
66
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
528
25
51
65
64
63
260
431
128
59
266
26
16
1–5
43
818
52
85
102
145
101
333
552
169
60
292
50
25
5–10
44
551
34
40
70
73
73
261
386
15
64
180
17
19
10–20
45
591
14
50
51
73
56
347
459
X
174
231
7
44
20 –30
46
201
8
20
19
32
32
90
139
X
119
55
0
15
30 lat
i więcej
47
15
2
5
4
1
0
3
3
X
14
9
0
2
bez stażu
48
751
70
79
62
107
104
329
507
375
42
459
60
18
Ogółem
49
3455
205
330
373
495
429
1623
2477
687
532
1492
160
139

Ilość odwiedzin: 5149
Nazwa dokumentu: Statystyka II kwartał 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-07-18 14:09:51
Data udost?pnienia informacji: 2007-07-18 14:09:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-18 14:13:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner