logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2007
         minus I kwartał 2007
         minus II kwartał 2007
         minus III kwartał 2007
         minus IV kwartał
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w  Działdowie
 
Załącznik 1 do sprawozdania
MPiPS - 01
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu IV  kwartału 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5   1 0 9 3 6 3 9 1
                                                 
 
     1. Bezrobotni ogółem
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-wych
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
355
355
X
X
X
X
X
75
106
51
97
3
20
1–3
02
739
X
739
X
X
X
X
176
242
81
230
19
41
3–6
03
559
X
X
559
X
X
X
146
170
73
170
21
44
6–12
04
662
X
X
X
662
X
X
199
153
93
210
28
54
12–24
05
535
X
X
X
X
535
X
530
119
89
206
33
23
pow. 24
06
1548
X
X
X
X
X
1548
1544
102
413
763
42
74
Wiek
18–24
07
892
106
242
170
153
119
102
314
892
X
322
57
30
25–34
08
1131
85
190
166
210
154
326
637
X
X
338
67
47
35–44
09
973
78
148
95
141
114
397
661
X
X
373
20
56
45–54
10
1163
75
141
116
134
122
575
864
X
X
509
2
101
55–59
11
226
11
17
12
24
24
138
181
X
X
126
0
21
60–64 lata
12
13
0
1
0
0
2
10
13
X
X
8
0
1
Wykształcenie
wyższe
13
140
14
39
23
29
16
19
59
40
7
X
5
2
policealne
i średnie zawodowe
14
886
71
163
141
146
129
236
458
270
88
X
29
44
średnie ogól-nokształcące
15
390
35
85
65
76
52
77
171
199
29
267
11
7
zasadnicze zawodowe
16
1281
111
211
149
211
149
450
779
169
200
X
36
84
gimnazjalne
i poniżej
17
1701
124
241
181
200
189
766
1203
214
476
1409
65
119
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
588
45
93
65
74
71
240
420
182
65
286
23
20
1–5
19
1029
92
190
142
183
130
292
564
263
68
328
45
42
5–10
20
751
63
118
107
125
84
254
435
29
85
224
18
48
10–20
21
809
70
129
81
104
89
336
538
X
233
263
5
73
20 –30
22
380
35
60
50
69
46
120
216
X
244
100
0
39
30 lat
i więcej
23
53
9
9
7
16
9
3
16
X
52
14
0
4
bez stażu
24
788
41
140
107
91
106
303
481
418
53
461
55
30
Ogółem
25
4398
355
739
559
662
535
1548
2670
892
800
1676
146
256
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. Bezrobotne kobiety
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
146
146
X
X
X
X
X
48
56
17
47
3
4
1–3
27
398
X
398
X
X
X
X
109
135
31
141
17
19
3–6
28
355
X
X
355
X
X
X
87
112
29
107
21
20
6–12
29
439
X
X
X
439
X
X
129
114
41
147
26
31
12–24
30
408
X
X
X
X
408
X
407
99
49
168
32
9
pow. 24
31
1377
X
X
X
X
X
1377
1376
98
328
691
42
60
Wiek
18–24
32
614
56
135
112
114
99
98
259
614
X
240
57
14
25–34
33
829
27
98
120
150
130
304
551
X
X
266
64
22
35–44
34
738
31
96
60
96
88
367
556
X
X
295
19
33
45–54
35
820
31
67
62
74
81
505
672
X
X
414
1
65
55–59
36
122
1
2
1
5
10
103
118
X
X
86
0
9
Wykształcenie
wyższe
37
104
9
27
17
24
13
14
49
32
2
X
5
1
policealne
i średnie zawodowe
38
665
39
97
100
110
105
214
384
181
53
X
28
31
średnie ogól-nokształcące
39
319
25
62
54
59
48
71
159
154
25
229
11
4
zasadnicze zawodowe
40
852
39
94
96
126
103
394
598
108
107
X
35
44
gimnazjalne
i poniżej
41
1183
34
118
88
120
139
684
966
139
308
1072
62
63
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
488
30
63
46
61
65
223
374
123
58
244
23
14
1–5
43
745
37
109
100
124
103
272
473
162
56
253
43
19
5–10
44
519
18
61
68
80
64
228
344
10
58
162
15
24
10–20
45
536
24
58
40
65
55
294
406
X
161
192
5
48
20 –30
46
177
7
20
21
27
27
75
121
X
106
48
0
21
30 lat
i więcej
47
13
2
2
3
6
0
0
0
X
13
7
0
0
bez stażu
48
645
28
85
77
76
94
285
438
319
43
395
55
17
Ogółem
49
3123
146
398
355
439
408
1377
2156
614
495
1301
141
143

Ilość odwiedzin: 4241
Nazwa dokumentu: IV kwartał
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 10:46:12
Data udost?pnienia informacji: 2008-01-28 10:46:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 10:48:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner