logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Dyrektor Urzędu
   minus Ważne Instytucje
   minus Rys historyczny urzędu
   minus Opis zajmowanych budynków
   minus Kontakt - poczta elektroniczna
   minus Rejestr przepisów wewnętrznych
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Rys historyczny urzędu

Rys historyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

    W związku z sytuacją gospodarczą, narastającym problemem bezrobocia oraz przemianami związanymi z reformą ustrojową Państwa - w 1990 roku w Polsce zaistniała potrzeba wyodrębnienia samodzielnych jednostek administracji rządowej zajmujących się zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Urzędy Pracy zostały wyodrębnione z wydziałów do spraw zatrudnienia Urzędów Miast i Gmin.

    Urząd został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 6 Wojewody Ciechanowskiego w sprawie utworzenia rejonowych biur pracy na terenie województwa ciechanowskiego z dnia 23 lutego 1990 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ciechanowskiego Nr 2 z dnia 23.02.1990 r.

    W pierwszych miesiącach swego istnienia (tj. maj - sierpień 1990 r.) - Urzędy pracy podlegały bezpośrednio Urzędom Wojewódzkim - Wojewodom. Od września 1990 roku do grudnia 1992 roku - Rejonowe Biura Pracy to jednostki podporządkowane Kierownikom Urzędów Rejonowych. Z dniem 1 stycznia 1993 roku Rejonowe Urzędy Pracy weszły w skład Systemu Urzędów Pracy, na czele którego stał Krajowy Urząd Pracy z Prezesem w randze wiceministra, jako rządowa administracja specjalna.

W dniu 01 stycznia 1999 roku powstały powiaty, a od 01.01.2000 r. Urząd Pracy zmienił podległość przechodząc pod nadzór Starosty.  

W roku 2003 zadania zlikwidowanego Krajowego Urzędu Pracy przejęło Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Ilość odwiedzin: 11462
Nazwa dokumentu: Historia Urzędu Pracy w zarysie
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-24 14:35:42
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-24 14:35:42
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-10 13:27:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner