logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2006
         minus I kwartał 2006
         minus II kwartał 2006
         minus III kwartał 2006
         minus IV kwartał 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
                                                            ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
Powiatowy Urząd Pracy
w  Działdowie
 
Załącznik 1 do sprawozdania
MPiPS - 01
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 
Stan w końcu IIIkwartału 2006 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5 1 0 9  3 6 3 9 1
                                                 
 
     1. Bezrobotni ogółem
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będący w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botni
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-wych
 
samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
01
484
484
X
X
X
X
X
131
188
39
144
13
20
1–3
02
659
X
659
X
X
X
X
170
267
51
199
20
34
3–6
03
584
X
X
584
X
X
X
153
197
69
188
22
28
6–12
04
815
X
X
X
815
X
X
286
228
122
288
16
36
12–24
05
703
X
X
X
X
703
X
700
157
96
278
38
47
pow. 24
06
2232
X
X
X
X
X
2232
2231
164
510
1115
58
96
Wiek
18–24
07
1201
188
267
197
228
157
164
508
1201
X
500
59
34
25–34
08
1369
133
173
134
220
193
516
901
X
X
453
85
43
35–44
09
1258
89
114
115
160
162
618
957
X
X
488
19
57
45–54
10
1398
64
95
125
170
165
779
1097
X
X
623
3
106
55–59
11
234
9
10
12
34
23
146
195
X
X
138
1
19
60–64 lata
12
17
1
0
1
3
3
9
13
X
X
10
0
2
Wykształcenie
wyższe
13
159
28
40
19
30
21
21
68
39
3
X
4
3
policealne
i średnie zawodowe
14
1078
132
159
145
168
158
316
593
354
101
X
31
39
średnie ogól-nokształcące
15
451
44
86
80
64
48
129
226
233
26
361
11
12
zasadnicze zawodowe
16
1647
134
213
181
261
208
650
1114
259
206
X
38
82
gimnazjalne
i poniżej
17
2142
146
161
159
292
268
1116
1670
316
551
1851
83
125
Staż pracy ogółem
do 1 roku
18
711
70
79
63
95
62
342
562
199
70
349
29
20
1–5
19
1223
137
160
130
193
168
435
775
329
85
423
44
40
5–10
20
858
78
102
99
125
109
345
555
32
93
271
20
40
10–20
21
968
64
85
90
113
120
496
724
X
229
344
7
73
20 –30
22
557
34
52
73
114
87
197
355
X
307
165
0
42
30 lat
i więcej
23
64
6
8
13
19
11
7
22
X
58
19
0
8
bez stażu
24
1096
95
173
116
156
146
410
678
641
45
641
67
38
Ogółem
25
5477
484
659
584
815
703
2232
3671
1201
887
2212
167
261
 
 
 
     2. Bezrobotne kobiety
 
Wyszczególnienie
Liczba bezro-
botnych
kobiet
razem
z tego według czasu pozostawania bez pracy
w miesiącach
 Będące w szczególnej sytuacji
 na rynku pracy (z rubryki 1)
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.
24
długo-
trwale bezro-botne
do 25
roku
życia
pow.
50
roku
życia
bez
kwalifi-
kacji
zawodo-
wych
 
samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-sprawne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1
26
252
252
X
X
X
X
X
73
105
15
88
12
7
1–3
27
347
X
347
X
X
X
X
94
137
15
117
18
16
3–6
28
337
X
X
337
X
X
X
93
119
23
124
20
8
6–12
29
433
X
X
X
433
X
X
163
117
48
165
15
17
12–24
30
454
X
X
X
X
454
X
454
100
40
172
36
25
pow. 24
31
1869
X
X
X
X
X
1869
1869
138
377
962
57
70
Wiek
18–24
32
716
105
137
119
117
100
138
347
716
X
318
58
14
25–34
33
1003
64
104
93
137
143
462
728
X
X
353
79
28
35–44
34
908
51
64
64
89
113
527
755
X
X
389
19
30
45–54
35
948
30
40
58
79
94
646
808
X
X
484
2
63
55–59
36
118
2
2
3
11
4
96
108
X
X
84
0
8
Wykształcenie
wyższe
37
110
20
30
12
22
12
14
45
27
2
X
3
3
policealne
i średnie zawodowe
38
788
86
85
102
110
122
283
488
209
66
X
29
26
średnie ogól-nokształcące
39
363
34
59
60
51
38
121
197
168
22
298
9
10
zasadnicze zawodowe
40
996
47
98
79
114
132
526
785
134
95
X
37
37
gimnazjalne
i poniżej
41
1435
65
75
84
136
150
925
1231
178
333
1330
80
67
Staż pracy ogółem
do 1 roku
42
592
53
56
44
74
46
319
493
135
59
297
27
13
1–5
43
822
64
84
75
104
117
378
590
159
72
306
40
17
5–10
44
585
34
55
63
69
75
289
419
12
67
194
18
24
10–20
45
649
32
40
41
50
79
407
533
X
161
255
7
52
20 –30
46
232
10
17
23
40
32
110
157
X
115
69
0
14
30 lat
i więcej
47
11
0
0
3
3
1
4
6
X
10
4
0
1
bez stażu
48
801
59
95
88
93
104
362
548
410
34
503
66
22
Ogółem
49
3692
252
347
337
433
454
1869
2746
716
518
1628
158
143
 

Ilość odwiedzin: 4007
Nazwa dokumentu: III kwartał 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-10-16 13:17:20
Data udost?pnienia informacji: 2006-10-16 13:17:20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-16 13:19:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner