logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
minus Europejski Fundusz Społeczny 2007
   minus Działanie 1.3
   minus Działanie 1.2
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


INFORMACJA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat A - Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych od 01.01.2007 r. do 31.10.2007r. realizował projekt „Europejski Fundusz Społeczny – długotrwale bezrobotnym”.
Celem projektu była aktywizacja 34 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, w tym osób bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy,                       z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób długotrwale bezrobotnych (przez okres od 12 do 24 miesięcy), a w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych lub z kwalifikacjami nie odpowiadającymi zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy.
W ramach w/w projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:
·        przyznano 34 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek,
·        34 beneficjentów skorzystało z poradnictwa zawodowego.
 
 

Ilość odwiedzin: 22633
Osoba, która wytworzy?a informacj?: A. Kaczorowski
Osoba, która odpowiada za tre??: M. Tyszko
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-06 12:54:42
Data udost?pnienia informacji: 2007-03-06 12:54:42
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 14:24:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner