logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,
 pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
 
Przekazać / wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie
 
w
Działdowie
MGiP – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
 Numer identyfikacyjny - REGON
 
 
 
510936391
za
miesiąc   
MARZEC
roku
2008
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
 
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
         Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu m-ca sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02 + 04)
01
427
221
265
121
4 518
3 146
1 075
581
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
368
189
240
111
3 753
2 530
1 047
581
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
7
3
7
3
90
44
47
19
dotychczas nie pracujące
04
59
32
25
10
765
616
28
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
217
104
125
54
2628
1859
577
280
   w tym posiadający
   gospodarstwo rolne
06
0
0
2
0
8
4
6
2
Osoby w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki
07
38
23
14
3
210
154
12
8
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
3
3
2
2
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
139
60
64
25
947
625
219
92
Które ukończyły szkołę wyższą,
do 27 roku życia
10
9
6
3
1
33
25
6
5
Długotrwale bezrobotne
11
141
99
103
71
2583
2096
41
25
Kobiety, które podjęły zatrudnienie po urodzeniu dziecka
12
-
30
-
17
-
707
-
53
Powyżej 50 roku życia
13
62
28
30
10
800
475
166
62
Bez kwalifikacji zawodowych
14
121
74
76
43
1648
1273
205
110
Bez doświadczenia zawodowego
15
96
52
41
19
1022
790
42
0
Bez wykształcenia średniego
16
252
115
148
55
3015
2008
642
304
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
17
21
20
11
10
232
222
45
43
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
18
2
0
0
0
34
0
3
0
Niepełnosprawni
19
42
28
17
6
282
168
93
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem do zasiłku
 
 
razem
kobiety
razem
kobiety
 
 
0
1
2
3
4
5
6
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu m-ca poprzedzającego sprawozdanie
20
4650
3212
2688
1898
1061
557
 
 
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (18+19)
21
427
221
217
104
165
85
 
 
z tego
po raz pierwszy
22
57
23
33
9
17
6
 
 
po raz kolejny (od 1990 r.)
23
370
198
184
95
148
79
 
 
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
24
1
0
0
0
1
0
 
 
po robotach publicznych
25
0
0
0
0
0
0
 
 
po stażu
26
1
0
0
0
0
0
 
 
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
27
3
3
3
3
0
0
 
 
po szkoleniu
28
16
1
9
0
9
0
 
 
po pracach społecznie użytecznych
29
10
8
5
4
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)
30
559
287
277
143
 
 
 
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w m-cu sprawozdawczym (w. 27 + 29)
31
265
121
125
54
 
 
 
 
z tego
niesubsydiowanej
32
206
87
96
36
 
 
 
 
w tym pracy sezonowej
33
3
2
0
0
 
 
 
 
subsydiowanej (w. 30 do 34)
34
59
34
29
18
 
 
 
 
z tego
prac interwencyjnych
35
26
16
10
6
 
 
 
 
robót publicznych
36
9
9
5
5
 
 
 
 
podjęcia działalności gospodarczej
37
7
2
3
0
 
 
 
 
podjęcia pracy
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
38
17
7
11
7
 
 
 
 
inne
39
0
0
0
0
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
40
19
12
13
7
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
41
23
17
6
5
 
 
 
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
42
1
1
1
1
 
 
 
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
43
10
8
5
4
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
44
159
77
87
48
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji z statusu bezrobotnego
45
17
15
12
10
 
 
 
 
podjęcia nauki
46
0
0
0
0
 
 
 
 
ukończenia 60 / 65 lat
47
1
1
0
0
 
 
 
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
48
3
0
2
0
 
 
 
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
49
1
1
0
0
 
 
 
 
innych
50
60
34
26
14
 
 
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu m-ca sprawozdawczego (w. 16+17 -25)
51
4518
3146
2628
1859
 
 
 
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
52
732
558
499
389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Do 25 roku życia
Powyżej 50 roku życia
Długotrwale bezrobotni
 
 
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
 
 
0
1
2
3
4
5
6
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
53
981
651
818
485
2691
2175
 
 
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (49+50)
54
139
60
62
28
141
99
 
 
z tego
po raz pierwszy
55
38
17
4
0
-
-
 
 
po raz kolejny (od 1990 r.)
56
101
43
58
28
141
99
 
 
z wiersza 48
po pracach interwencyjnych
57
0
0
1
0
0
0
 
 
po robotach publicznych
58
0
0
0
0
0
0
 
 
po stażu
59
1
0
-
-
0
0
 
 
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
60
0
0
0
0
3
3
 
 
po szkoleniu
61
7
0
0
0
1
0
 
 
po pracach społecznie użytecznych
62
0
0
4
3
9
7
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym (w. 57+ 66 do 75)
63
160
76
80
38
249
178
 
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w m-cu sprawozdawczym (w. 58 + 60)
64
64
25
30
10
103
71
 
 
z tego
niesubsydiowanej
65
51
18
18
7
65
45
 
 
w tym pracy sezonowej
66
0
0
1
0
2
1
 
 
subsydiowanej (w. 61 do 65)
67
13
7
12
3
38
26
 
 
z tego
prac interwencyjnych
68
4
4
11
3
21
13
 
 
robót publicznych
69
1
1
0
0
7
7
 
 
podjęcia działalności gospodarczej
70
0
0
0
0
4
2
 
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
71
8
2
1
0
6
4
 
 
inne
72
0
0
0
0
0
0
 
 
rozpoczęcia szkolenia
73
4
1
0
0
5
5
 
 
rozpoczęcia stażu
74
23
17
-
-
3
3
 
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
75
0
0
0
0
1
1
 
 
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych
76
0
0
4
3
9
7
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
77
43
15
33
19
80
55
 
 
dobrowolnej rezygnacji z statusu bezrobotnego
78
5
5
2
1
15
13
 
 
podjęcia nauki
79
0
0
0
0
0
0
 
 
ukończenia 60 / 65 lat
80
-
-
1
1
1
1
 
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
81
1
0
2
0
0
0
 
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
82
-
-
1
1
0
0
 
 
innych
83
20
13
7
3
32
22
 
 
Bezrobotni, którzy w m-cu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
84
13
10
-
-
-
-
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu m-ca sprawozdawczego (w. 47+48 - 56 -76)
85
947
625
800
475
2583
2096
 
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
86
306
213
111
71
398
356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
 
 
2.1. Oferty pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
 
 
Razem
z rub. 1 dotyczące pracy
Razem
w tym niewykorzystane dłużej niż
1 miesiąc
 
 
subsydiowanej
z sektora publicznego
sezonowej
 
 
0
1
2
3
4
5
6
 
 
Ogółem
01
247
103
62
0
141
2
 
 
z ogółem
staże
02
23
23
19
X
0
0
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
03
1
1
0
X
0
0
 
 
prace społecznie użyteczne
04
10
10
10
X
0
0
 
 
dla niepełnosprawnych
05
1
1
0
0
1
1
 
 
dla osób w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki
06
12
12
6
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
 
 
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
Razem
Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu miesiąca sprawozdawczego
0
 
1
2
3
4
Poszukujące pracy
07
15
6
105
56
   w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
13
4
46
14
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
 
 
podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy
10
0
0
 
 
podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy
11
8
3
 
 
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
78
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY,
            ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
Z sektora publicznego
Z sektora prywatnego
Z sektora publicznego
Z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
1
11
1
61
Zwolnienia z przyczyn dotyczących
zakładu pracy
02
0
0
0
0
1
11
1
61
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Nazwa dokumentu: Statystyka za Marzec 2008
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 10:09:53
Data udost?pnienia informacji: 2008-04-28 10:09:53
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 10:19:37

Wersja do wydruku...

corner   corner