logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

 

Podział środków z Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2006r na aktywizację bezrobotnych

 

 

 

    Limit 3.495.300zł

 

Lp.

Forma aktywizacji

Udział %

Propozycja podziału środków w ramach limitu

Przewidywana liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją

 

 

1.

Szkolenia

2,86%

                                          100 000 zł

50

 

 

2.

Roboty publiczne

12,87%

                                          450 000 zł

69

 

 

3

Prace społecznie użyteczne

1,68%

                                            58 356 zł

 

 

 

4

Prace interwencyjne

11,44%

                                          400 000 zł

83

 

 

5

Staż i przygotowanie zawodowe 

22,89%

                                          800 000 zł

190

 

 

6

Dojazdy i zakwaterowanie

1,54%

                                            53 708 zł

 

 

 

7

Dofinansowanie miejsc pracy

21,25%

                                          743 000 zł

64

 

 

8

Dofinansowanie działalności gospodarczej

8,58%

                                          300 000 zł

26

 

 

9

Stypendium nauka

0,72%

                                            25 000 zł

 

 

 

10

Wkład własny do EFS działanie 1.2 i 1.3

16,17%

                                          565 236 zł

 

 

 

 

Razem

100,00%

                                       3 495 300 zł

482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 21.03.2006r

 

 

 

 

Rozliczenie zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w ramach podziału przyznanych algorytmem na 29.05.2006r
Limit 4.019.600zł - wkład własny do EFS 1.2 i 1.3 -  565.236zł =  3.454.364
Lp.

Forma

Limit

Środki zaangażowane

Wolne środki

Osoby objęte aktyw.

Planow. efekt.z umów

% efekt.

Kwota zobowiązania z umów na 2006 rok

Liczba oób

1.

Szkolenia

     100 000,00   

        51 470,00   

       48 530,00   

24

24

100

0

      -     

2.

Roboty publiczne

     450 000,00   

      423 919,55   

       26 080,45   

71

29

41%

0

      -     

3.

Prace społecznie użyteczne dla 151 osób

       58 356,00   

        55 548,00   

         2 808,00   

 

 

 

 

 

4.

Prace interwecyjne

     400 000,00   

      371 960,00   

       28 040,00   

77

38

49%

54 262,00

9

5.

Aktywiz. młodzieży i przyg.zaw.

     800 000,00   

      617 702,00   

     182 298,00   

169

119

70%

0,00

      -     

6.

Koszty dojazdy i zakwat. dla 52 osób

       53 708,00   

        35 827,00   

       17 881,00   

 

 

 

1 184,00

      -     

7.

Dofinansowanie miejsc pracy

     743 000,00   

      746 150,00   

-        3 150,00   

66

66

100%

0

      -     

8.

Dofin.rozpoczęcia dział. gosp.

     300 000,00   

      195 500,00   

     104 500,00   

17

17

100%

0

      -     

9.

Stypendium nauka dla 11 osób

       25 000,00   

        14 768,00   

       10 232,00   

 

 

 

 

 

10.

Program Przedsiębiorczość

     441 800,00   

      240 000,00   

     201 800,00   

24

24

100%

 

 

11.

Program dla 50 - latków

       82 500,00   

        59 088,00   

       23 412,00   

12

0

0%

 

 

 

RAZEM

  3 454 364,00   

   2 811 932,55   

     642 431,45   

460

317

69%

55 446,00

9

Nazwa dokumentu: Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-24 14:23:35
Data udost?pnienia informacji: 2006-04-24 14:23:35
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30 14:51:59

Wersja do wydruku...

corner   corner