logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


                                                 Informacje

  dla osób wyjeżdżających

 do pracy w krajach

 Unii Europejskiej

i Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (EOG)

 

             Zgodnie z art. 71 ust.7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 roku Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami) okres zatrudnienia w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zalicza się do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku (na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej). Osoba bezrobotna po powrocie do kraju powinna zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawiając dokument w języku polskim o okresie zatrudnienia w kraju UE/EOG wypełniony przez pracodawcę (formularz taki należy pobrać w pokoju numer 4 w Urzędzie Pracy w Działdowie przed wyjazdem do pracy) oraz inne dokumenty wymagane do rejestracji, a następnie zwrócić się z wnioskiem do Marszałka Województwa o wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do zasiłku (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego powinno być potwierdzone na formularzu E301, który jest wydawany przez instytucję właściwą na terenie kraju, w którym osoba pracowała. Osoba zainteresowana powinna wystąpić o jego wydanie niezwłocznie po zakończonej pracy. Jeżeli osoba bezrobotna nie uzyskała tego formularza w instytucji właściwej, to po powrocie do Polski istnieje możliwość wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do instytucji właściwej danego kraju o wydanie formularza E301 (wniosek można otrzymać w pokoju numer 4 Urzędu Pracy w Działdowie). Szczegółowe informacje na temat  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie (pokój nr 4, tel. 023 697 59 05 lub 697 59 25) lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (tel. 089 522 79 82).

Ilość odwiedzin: 30991
Nazwa dokumentu: infromacja EOG
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Szulc
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Szulc
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Szulc
Data wytworzenia informacji: 2005-11-23 14:15:56
Data udostępnienia informacji: 2005-11-23 14:15:56
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 15:13:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner