logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


POŚREDNICTWO PRACY > EURES

EURES (EURopean Employment Services)

Europejskie Służby Zatrudnienia


to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.
Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:

 • baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą oraz wiele innych użytecznych informacji, znajdujących się na stronie internetowej EURES Komisji Europejskiej

www.europa.eu.int/eures

Informacje na temat funkcjonowania służb EURES w Polsce można znaleźć na stronie:

www.praca.gov.pl/eures

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane udziałem w sieci EURES,
 • definiuje pojęcie usługi EURES,
 • zawiera delegację do rozporządzenia, o którym mowa wyżej,
 • określa źródła finansowania EURES w Polsce,
 • definiuje krajową kadrę EURES.

Zgodnie z ustawą usługa EURES jest jedną z podstawowych usług rynku pracy a składają się na nią takie usługi jak:

 • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE,
 • udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
 • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
 • inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

Usługi EURES są świadczone przez krajową kadrę EURES. Pośród pracowników Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy została wybrana kadra EURES, która zapewni odpowiednią obsługę zadań EURES w Polsce.

W każdym Powiatowym Urzędzie Pracy  funkcjonuje powiatowy asystent EURES, po to aby ułatwić polskim poszukującym pracy oraz polskim pracodawcom, dostęp do usług EURES.

Wojewódzcy i powiatowi asystenci EURES zostali powołani do współpracy z doradcami EURES przy świadczeniu usług EURES.

Kontakt z Powiatowym Asystentem EURES w PUP w Działdowie:

Tomasz Szulc – pok. 4, tel. (0-23) 697 59 25,

e-mail: oldzeure@praca.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz 1001 z 2004r. z późniejszymi zmianami)

 

Ilość odwiedzin: 17146
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Karwacka
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Karwacka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Szulc
Data wytworzenia informacji: 2004-12-30 13:59:16
Data udostępnienia informacji: 2004-12-30 13:59:16
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 08:20:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner