logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


POŚREDNICTWO PRACY > Informacje ogólne.

 POŚREDNICTWO PRACY

 

Pośrednictwo pracy pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi odpowiednich pracowników.
 
 Pośrednictwo pracy polega na:
1.    udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2.    pozyskiwaniu ofert pacy;
3.    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4.    informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5.    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;


6.    współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
7.    informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 
Nie stanowi pośrednictwa pracy:
 
1.    kierowanie za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska;
2.    kierowanie za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat.
Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą:
  • Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy,
  • Agencje pośrednictwa pracy,
  • Ochotnicze Hufce Pracy.
 

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 

 
1.    dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
2.    dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy;
3.    równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
4.    jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
 
 Kontakt:

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, pokój nr 4

 

 Kierownik działu pośrednictwa pracy:  

 

Maria Karwacka
tel. 23 697 59 05

 

 

 

Pośrednicy pracy:
Obsługa osób bezrobotnych według nazwisk:
Miasto Działdowo pok. nr 1
Elzbieta Nowocińska   A - J tel. 23 697 59 19
Nina Leliwa   K - O tel. 23 697 59 21
Marzena Gawryńska   P - Ż tel. 23 697 59 19
Gmina Iłowo pok. nr 1A
Aneta Rychcik   A - Ż tel. 23 697 59 18
Gmina Działdowo pok. nr 2
Mariusz Jarzynka   A - L tel. 23 697 59 22
Marzenna Jedamska   Ł - Ż tel. 23 697 59 09
Gmina Rybno pok. nr 2
Edyta Kulczyńska   A - Ż tel. 23 697 59 22
 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 31946
Nazwa dokumentu: Informacje ogólne.
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Karwacka
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Karwacka
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rostkowski
Data wytworzenia informacji: 2004-12-30 13:35:03
Data udostępnienia informacji: 2004-12-30 13:35:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 08:51:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner