logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      minus Sprawozdania kwartalne 2006
         minus I kwartał 2006
         minus II kwartał 2006
         minus III kwartał 2006
         minus IV kwartał 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

 

 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Powiatowy Urząd Pracy

w  Działdowie

 

Załącznik 1 do sprawozdania

MPiPS - 01

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 

Stan w końcu I kwartału 2006 roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 8 dnia robo-czego po miesiącu kończącym kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

 

Numer identyfikacyjny REGON

  5  1  0  9   3  6  3  9  1

                                                 

 

     1. Bezrobotni ogółem

 

Wyszczególnienie

Liczba bezro-

botnych

razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy

w miesiącach

 Będący w szczególnej sytuacji

 na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow.

24

długo-

trwale bezro-botni

do 25

roku

życia

pow.

50

roku

życia

bez

kwalifi-

kacji

zawodo-wych

 

samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

01

361

361

X

X

X

X

X

93

140

32

121

8

16

1–3

02

949

X

949

X

X

X

X

268

332

75

277

16

30

3–6

03

910

X

X

910

X

X

X

278

239

92

293

19

36

6–12

04

1183

X

X

X

1183

X

X

428

360

130

374

35

47

12–24

05

988

X

X

X

X

988

X

986

200

141

369

19

54

pow. 24

06

2651

X

X

X

X

X

2651

2650

215

526

1289

78

90

Wiek

18–24

07

1486

140

332

239

360

200

215

730

1486

X

599

63

33

25–34

08

1892

103

276

268

307

300

638

1220

X

X

602

85

51

35–44

09

1692

58

191

208

262

214

759

1237

X

X

626

21

64

45–54

10

1689

45

131

180

219

241

873

1296

X

X

731

5

106

55–59

11

263

15

17

14

30

30

157

207

X

X

152

1

18

60–64 lata

12

20

0

2

1

5

3

9

13

X

X

13

0

1

Wykształcenie

wyższe

13

150

10

39

22

36

27

16

75

28

3

X

3

1

policealne

i średnie zawodowe

14

1249

63

225

163

261

182

355

744

382

104

X

27

40

średnie ogól-nokształcące

15

452

32

88

45

96

55

136

254

213

31

351

9

9

zasadnicze zawodowe

16

2332

128

301

344

415

333

811

1515

389

246

X

43

90

gimnazjalne

i poniżej

17

2859

128

296

336

375

391

1333

2115

474

612

2372

93

133

Staż pracy ogółem

do 1 roku

18

853

51

118

90

107

108

379

692

251

67

420

26

22

1–5

19

1628

104

248

247

291

223

515

1005

473

84

544

42

47

5–10

20

1144

64

157

155

192

185

391

719

34

92

343

25

41

10–20

21

1285

39

122

159

188

169

608

942

X

244

432

9

78

20 –30

22

774

32

106

114

142

132

248

469

X

389

231

1

43

30 lat

i więcej

23

77

6

12

12

25

12

10

25

X

69

17

0

7

bez stażu

24

1281

65

186

133

238

159

500

851

728

51

736

72

35

Ogółem

25

7042

361

949

910

1183

988

2651

4703

1486

996

2723

175

273

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Bezrobotne kobiety

 

Wyszczególnienie

Liczba bezro-

botnych

kobiet

razem

z tego według czasu pozostawania bez pracy

w miesiącach

 Będące  w szczególnej sytuacji

 na rynku pracy (z rubryki 1)

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow.

24

długo-

trwale bezro-botne

do 25

roku

życia

pow.

50

roku

życia

bez

kwalifi-

kacji

zawodo-

wych

 

samotnie wycho-wujące dziecko do 7 roku życia

nie-pełno-sprawne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

26

157

157

X

X

X

X

X

51

59

14

51

7

4

1–3

27

363

X

363

X

X

X

X

106

132

24

124

12

10

3–6

28

342

X

X

342

X

X

X

132

86

28

130

18

15

6–12

29

596

X

X

X

596

X

X

244

182

48

191

32

25

12–24

30

561

X

X

X

X

561

X

561

125

46

231

17

20

pow. 24

31

2093

X

X

X

X

X

2093

2093

173

354

1057

77

66

Wiek

18–24

32

757

59

132

86

182

125

173

453

757

X

309

62

7

25–34

33

1188

44

119

103

174

196

552

901

X

X

425

78

27

35–44

34

1049

25

66

87

141

122

608

872

X

X

442

18

34

45–54

35

998

24

40

61

92

114

667

859

X

X

521

5

65

55–59

36

120

5

6

5

7

4

93

102

X

X

87

0

7

Wykształcenie

wyższe

37

101

7

25

13

23

23

10

58

19

2

X

2

1

policealne

i średnie zawodowe

38

869

46

113

88

181

127

314

582

218

62

X

27

27

średnie ogól-nokształcące

39

345

20

61

31

57

50

126

219

140

27

281

8

8

zasadnicze zawodowe

40

1168

43

80

96

177

149

623

925

183

88

X

39

37

gimnazjalne

i poniżej

41

1629

41

84

114

158

212

1020

1403

197

335

1503

87

67

Staż pracy ogółem

do 1 roku

42

654

28

61

58

78

88

341

572

151

54

325

24

13

1–5

43

936

42

86

80

155

143

430

693

176

69

348

38

19

5–10

44

654

30

60

54

97

98

315

477

14

66

215

19

28

10–20

45

730

14

34

52

85

91

454

611

X

162

287

9

49

20 –30

46

262

12

26

28

44

33

119

174

X

116

84

1

14

30 lat

i więcej

47

12

0

2

3

3

2

2

4

X

9

3

0

2

bez stażu

48

864

31

94

67

134

106

432

656

416

38

522

72

15

Ogółem

49

4112

157

363

342

596

561

2093

3187

757

514

1784

163

140

 

Nazwa dokumentu: Statystyka za I kwartał 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-06 14:57:33
Data udost?pnienia informacji: 2006-04-06 14:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 15:04:58

Wersja do wydruku...

corner   corner