logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Rozlicznie wydatków w ramach działania 1.3

Działdowszczyzna długotrwale bezrobotnym

według stanu na dzień 31.12.2005 r.

Lp.

Forma

Limit w 2005 r.

Zobowiązania z 2004 r.

Zaangażowane w 2005 r. 

Wolne środki

Osoby objęte

Planowana efekt. osob

Planowana efekt. %

śr. finansowe

osoby

śr. finansowe

osoby objęte

śr. finansowe

skier. osoby

umowy 2004/2005

2004/2005

2004

2005

2004

2005

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

prace interwencyjne

446 000,00

101

25 488,23

18

408 877,74

98

11 634,03

116

16

66

88,89%

67,35%

2.

dotacje

131 000,00

11

0,00

0

130 180,00

12

820,00

12

0

12

0,00%

100,00%

 

Ogółem

577 000,00

112

25 488,23

18

539 057,74

110

12 454,03

128

16

78

88,89%

70,91%

* pracodawcy zrezygnowali z 2 umów na 3 osoby

do limitu dodano 10.000zł przeniesione z algorytmu -zwrot za Małkowską - dodacja i wydatkowano na 1 dotację dla Cichockiego

 

Efektywność wykorzystania środków na aktywne formy przeciwdziałania skutkom bezrobocia w powiecie działdowskim za 2005 r.

Lp. Forma aktywizacji Algorytm EFS Dział 1.2 EFS Dział 1.3 Ogółem Planowana Efektywność Wskaźnik efektywności
Liczba bezr. objęta aktywizacją Planowana Efektywność Liczba bezr. objęta aktywizacją Planowana Efektywność Liczba bezr. objęta aktywizacją Planowana Efektywność
1. Szkolenia 124 67         124 67 54%
2. Roboty publiczne 57 16         57 16 28%
3. Prace interwencyjne 147 90     116 82 263 172 65%
4. Aktywizacja młodzieży 332 184 194 110     526 294 56%
5. Ref.kosztów dojazdu i zakw.                  
6. Dofinansowanie miejsc pracy 135 135         135 135 100%
7. Dofin.podjęcia działalności gosp. 77 77 4 4 12 12 93 93 100%
  Razem 872 569 198 114 128 94 1198 777 65%

 

Wydatki środków na aktywne formy przeciwdziałania skutkom bezrobociana terenie powiatu działdowskiego w 2005r

 

Lp. Forma Algorytm EFS Działanie 1.2 EFS Działanie 1.3 Ogółem
1. Szkolenia 139 663,90       139 663,90
2. Roboty publiczne 302 472,78       302 472,78
3. Prace interwecyjne 544 548,26     434 365,97   978 914,23
4. Aktywiz. młodzieży i przyg.zaw. 1 169 985,21   816 134,80     1 986 120,01
5. Koszty dojazdy i zakwat. 45 048,61   8 436,77     53 485,38
6. Dofinansowanie miejsc pracy 893 902,00       893 902,00
7. Dofin.rozpoczęcia dział. gosp. 746 920,00     130 180,00   877 100,00
8. Podjęcie działalności przez bezrobotną młodzież 120 000,00       120 000,00
9. Młodociani 111 472,98       111 472,98
10. KRUS 710,40       710,40
11. Konsultant R 51 113,38       51 113,38
12. Zintegrowany System ZiK 14 264,48       14 264,48
  RAZEM 4 140 102,00   824 571,57   564 545,97   5 529 219,54

 

Rozliczenie  środków zaangażowanych

w ramach działania 1.2 Nauka-praca-rozwój-szansą działdowskiej młodzieży

 

według stanu na dzień 31.12.2005

Lp.

Forma

Limit w 2005 r.

Zaangażowane w 2005 r. 

Wolne środki

Efekt. w os.

Efekt. w %

śr. finansowe

osoby

śr. finansowe

skier. osoby

umowy 2005

2005

2005

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

14.

1.

staż

754 170,03

194

752 691,68

194

1 478,35

110

56,70%

2. 

badania lekarskie

4 850,00

194

4 710,00

188

140,00

0

0

3.

koszty dojazdu 

8 755,00

25

8 436,77

19

318,23

0

0

4.

dotacje

46 220,00

4

46 220,00

4

0,00

4

100,00%

5.

audyt zew.

8 516,97

0

8 515,60

0

1,37

0

0

6.

druki

4 000,00

0

3 997,52

0

2,48

0

0

 

Ogółem

826 512,00

198

824 571,57

198

1 940,43

114

57,58%

limit po zmianach z dnia 28.10.2005

 

Rozliczenie zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w ramach podziału przyznanych algorytmem na 31.12.2005r

Lp.

Forma

Limit

Wydatki

Wolne środki

Osoby objęte aktyw.

Planow. efekt.z umów

% efekt.

Kwota zobowiązania z umów na 2006 rok

Liczba oób

1.

Szkolenia

     141 700,00   

      139 663,90   

         2 036,10   

124

67

55%

0

      -     

2.

Roboty publiczne

     302 620,00   

      302 472,78   

            147,22   

57

16

23%

0

      -     

3.

Prace interwecyjne

     547 500,00   

      544 548,26   

         2 951,74   

137

90

66%

54 262,00

9

4.

Aktywiz. młodzieży i przyg.zaw.

  1 184 910,00   

   1 169 985,21   

       14 924,79   

324

183

63%

0,00

      -     

5.

Koszty dojazdy i zakwat.

       45 315,00   

        45 048,61   

            266,39   

      -     

      -     

 - 

340,00

      -     

6.

Dofinansowanie miejsc pracy

     893 900,00   

      893 902,00   

-               2,00   

135

135

100%

0

      -     

7.

Dofin.rozpoczęcia dział. gosp.

     746 920,00   

      746 920,00   

                    -     

67

67

100%

0

      -     

8.

Podjęcie działalności przez bezrobotną młodzież

     120 000,00   

120000,00

                    -     

10

10

100%

0

      -     

9.

Młodociani

     111 475,00   

      111 472,98   

                2,02   

 - 

 - 

 - 

0

      -     

10

KRUS

            710,00   

             710,40   

-               0,40   

 - 

 - 

 - 

0

      -     

11.

Konsultant R

       50 915,00   

        51 113,38   

-           198,38   

13

1

8%

0

      -     

12.

Zintegrowany System ZiK

       14 265,00   

        14 264,48   

                0,52   

5

 - 

 - 

0

      -     

 

RAZEM

  4 160 230,00   

   4 140 102,00   

       20 128,00   

872

569

65%

54 602,00

9

10.000zł przeniesiono na EFS 1.3 - na dotację za Małkowską

Nazwa dokumentu: Rozliczenie wydatków na aktywne formy
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Zofia Zyborowicz
Osoba, która odpowiada za tre??: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-06-13 12:03:31
Data udost?pnienia informacji: 2005-06-13 12:03:31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-30 11:25:31

Wersja do wydruku...

corner   corner