logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

 
ul. Chopina 6, 13 – 200 Działdowo   tel. (023) 697-59-00, fax. (023) 697-59-04
                                                                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2008

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w dniu 17.03.2008r

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )

POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIAŁDOWIE

 

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy - pośrednik pracy

 i 1 wolne stanowisko pracy - doradca zawodowy

 

Osoby będą zatrudnione w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie realizowanego w okresie od 01.05.2008r. do 31.05.2015r.

 

1. Niezbędne wymagania:

a) Wykształcenie wyższe- preferowane kierunkowe;

b) biegła obsługa komputera;

c) w przypadku mężczyzn uregulowany stosunek do służby wojskowej;

2. Umiejętności wspomagające:

a) obsługa urządzeń biurowych – fax, ksero;

b) udokumentowane doświadczenie zawodowe;

c) mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) pozyskiwanie ofert pracy;

b) kierowanie do pracy;

c) prowadzenie banku danych o pracodawcach;

d) organizacja spotkań i giełd pracy;

e) realizowanie zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego

państw Unii Europejskiej;

f) wydawanie zaświadczeń;

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys ( CV );

b) list motywacyjny;

c) dokument potwierdzający wykształcenie ( odpis dyplomu);

d) kwestionariusz osobowy;

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające o posiadane kwalifikacje

i umiejętności;

f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do dnia 31.03.2008r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie ul. Chopina 6, 13-200 Działdowo w sekretariacie pok. 11 lub listownie na adres jw. z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.

Oferty kandydatów, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu zgodnie z procedurami zawartymi w Ustawie o pracownikach samorządowych.

 

 
                                                                                                                                            

                                                                              Dyrektor PUP

      Krzysztof        

     Tabaczka                                                                           


Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze
Osoba, która wytworzy?a informacj?: E. Krakowska
Osoba, która odpowiada za tre??: E. Krakowska
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-25 11:38:52
Data udost?pnienia informacji: 2008-02-25 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-21 13:30:07

Wersja do wydruku...

corner   corner