logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Rozliczenie zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w ramach podziału przyznanych algorytmem na 31.12.2007
Lp. Forma Limit Środki zaangażowane - umowy zawarte Wnioski oczekujące na realizację Środki zaangażowane - Razem Wolne środki Wydatki na koniec miesiąca XII 2007 Osoby objęte aktyw. Planow. efekt.z umów % efekt. Kwota zobowiązania z umów na 2008 rok Liczba osób
1. Szkolenia         244 000,00          241 705,88              241 705,88            2 294,12           241 705,88    138 81 59% 9200,00 6
2. Roboty publiczne       500 000,00          498 934,34              498 934,34            1 065,66           498 934,34    87 30 34%    
3. Prace społecznie użyteczne          46 500,00            46 437,20                46 437,20                 62,80             46 437,20    158 5      
4. Prace interwecyjne        767 000,00          766 303,25              766 303,25               696,75           766 303,25    202 77 38% 376 305,00 84
5. Aktywiz. młodzieży i przyg.zaw.    1 148 118,41       1 147 619,83           1 147 619,83               498,58        1 147 619,83    287 146 51% 58 360,85 25
6. Koszty dojazdu i zakwat. dla 215 osób       126 000,00          124 354,66              124 354,66            1 645,34           124 354,66             
7. Dofinansowanie miejsc pracy       919 710,00          919 708,50              919 708,50                   1,50           919 708,50    78 78 100%    
8. Dofininansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej       316 340,00          316 340,00              316 340,00                       -             316 340,00    27 27 100%    
9. Stypendium nauka           6 500,00              6 196,70                  6 196,70               303,30               6 196,70    5 1   5384  
10. Nadzieja. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych ze środowisk byłych PPGR.           5 410,00    5285,52               5 285,52               124,48    5285,52 3        
11 Praca dla młodych - Dobry start       449 000,00    425970,95           425 970,95          23 029,05    425970,95 75 54 72%    
12 Inwestycje w kwalifikacje deficytowe       892 000,00    538311,05           538 311,05        353 688,95    538311,05 44 43 98%    
13 Przedsiębiorczość 2007       400 000,00    388670,00           388 670,00          11 330,00    388670,00 30 30 100%    
14 Licz na siebie       159 640,00    159640,00           159 640,00                       -      159640,00 13 13 100%    
15 Konsultant R         19 650,00    19392,53             19 392,53               257,47    19392,53 4        
  RAZEM    5 999 868,41       5 604 870,41                      -           5 604 870,41        394 998,00           5 604 870,41    1151 585 51% 449 249,85 115

Nazwa dokumentu: Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Z. Zyborowicz
Osoba, która odpowiada za tre??: Z. Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-16 10:08:52
Data udost?pnienia informacji: 2007-10-16 10:08:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-29 09:05:59

Wersja do wydruku...

corner   corner