logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
minus Sprawozdania Urzędu
   minus Sprawozdanie finansowe za 2004 rok.
   plus Sprawozdanie finansowe za 2005 rok
   minus Sprawozdanie finansowe za 2006 rok
      minus Rb-33 roczne za 2006
      minus MGiP-02 grudzień 2006r.
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Załącznik nr 3- Specyfikacja do pozycji K-100 i P-100
                      oraz X-100 i Y-100

Dział A

Pozycja K-100 - inne zwiększenia (rubryka "Wykonanie")

Lp.

Opis

Kwota

1

różnice między Rb-33 a bilansem

 

2

mylna wpłata

 

3

ref. części poniesionych kosztów na szkolenie kadr

 

4

prenumerata

 

5

wyksięgowanie nie odebranych zasiłków

 

6

odpisane przedawnione zobowiązania

 

7

przypisanie należności z tyt .wypłaconych śr. na podjęcie działalności gosp.
(przejęcie należności do nowopowstałego PUP)

 

8

umorzenia odsetek od pożyczek umowne i ustawowne

 

9

rezerwa na przychody przyszłych okresów

 

10

nienależnie pobrane środki /zwrot środków z niepodjętej
działaności gospodarczej

 

Razem

 

0,00

Dział B

Pozycja P-100 - inne zmniejszenia (rubryka "Wykonanie")

Lp.

Opis

Kwota

1

środki przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego

1 075 100,00

2

różnice między Rb-33 a bilansem

 

3

niewłaściwe obciążenia i uznania

 

4

przypisanie należności z tyt. udzielonych pożyczek od bezrobrobotnych
( z zw. z przejęciem należności od nowpopwstałego PUP)

 

5

pożyczki na miejsca pracy

 

6

nieściągalne odsetki od starych pożyczek

 

7

zmniejszenie niedoboru kasowego (wyrok sądowy)

 

8

różnica kursowa

 

Razem

 

1 075 100,00

Dział D

1. Należności

Pozycja X-100 - Inne 

Lp.

Opis

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec
 okresu sprawozdawczego

 

 

Kwota

Kwota

1

udzielone pożyczki

124 754,00

38 382,00

2

oprocentowanie pożyczek

40,00

 

3

przypadające do zwrotu środki na podjęcie działalności gosp.

10 000,00

 

4

niedobór kasowy

 

 

5

błąd banku

 

 

6

jednorazowe środki na doposażenie i wyposażenie

 

 

7

nienależnie pobrane dotacje

 

1 869,00

8

nadpłata pożyczek

 

 

9

wydatki niekwalif.dotacje EFS

 

 

10

oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.

 

 

11

świadczenia PHARE

 

 

12

zaliczka na roboty publiczne

 

 

13

wypowiedzenie umowy dotacji

 

 

14

odsetki od jednorazowych środków

 

 

Razem

 

134 794,00

40 251,00

Dział D

2. Zobowiązania

Pozycja Y-100 - Inne

Lp.

Opis

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec
 okresu sprawozdawczego

 

 

Kwota

Kwota

1

niepodjęte środki na działalność gospodarczą.

 

 

2

przyznane i niepobrane refundacje kosztów wypos. i doposaż. stanowisk pracy

 

 

3

nadpłata rat pożyczek

 

 

4

Zob. wobec PUP dla Pow.Nowosąd. -spłata rat pożyczek

 

 

5

kredyt MGiP

 

 

6

nienależnie pobrane środki

 

 

7

pozostałe zobowiązania WUP

 

 

8

odsetki od jednorazowych środków

 

 

9

wydatki niekwalif.dotacje EFS

 

 

10

oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.

 

 

11

zwroty dotacji

10 000,00

 

12

odsetki od nienależnie pobranych środków

 

 

13

oprocentowanie pożyczek

39,82

 

Razem

 

10 039,82

0,00

Karina Kopycińska                                             2007    styczeń    23 Krzysztof Tabaczka
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                           Kierownik Jednostki/                                     Przewodniczący Zarządu

Osoba, która wytworzy?a informacj?: E. Bojanowska
Osoba, która odpowiada za tre??: K. Kopycińska
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08 12:57:33
Data udost?pnienia informacji: 2007-03-08 12:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 13:02:29

Wersja do wydruku...

corner   corner