logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
minus Europejski Fundusz Społeczny 2006
   minus Europejski Fundusz Społeczny 2005
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 O G Ł O S Z E N I E


    Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2   przystąpił do realizacji projektu  Nauka – praca – rozwój – szansą działdowskiej młodzieży.
Adresatami i beneficjentami ostatecznymi projektu jest bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy nie dłużej jak przez 24 miesiące.
Aktywizacją zostanie objętych 175 osób.
Projekt realizowany jest w formie staży u pracodawców - do 31 grudnia 2005 r.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie uprawnionych bezrobotnych i pracodawców.
 
 

POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU:

Na dzień 01.08.2005 r. – Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie podpisał 91 umów z pracodawcami ws. zorganizowania stażu dla 173 bezrobotnych w wieku do lat 25, zarejestrowanych do 24 miesięcy na stanowiskach:                


pracownik administracyjny - 78 osoby,
sprzedawca    - 44 osoby,
mechanik    - 12 osoby,
magazynier    - 6 osób,
stolarz    - 5 osób,
pomocnik kucharza  - 4 osoby,
bibliotekarz    - 4 osoby,
przedstawiciel handlowy  - 4 osoby,
terapeuta    - 4 osoby,   
technik leśnik   - 3 osoby,
sekretarka    - 3 osoby,
kelner     - 2 osoby,
pracownik gospodarczy  - 1 osoba,
informatyk    - 1 osoba,
pomocnik murarza   - 1 osoba,
asystent doradcy bankowego - 1 osoba.

          Planowana efektywność z zawartych umów wynosi 55,5 % (tzn. po skończonym stażu dalsze zatrudnienie znajdzie 96 bezrobotnych).
Środki finansowe na realizację zawartych umów wynoszą 733.098,96 zł.
       

ROZLICZENIE WYDATKÓW PROJEKTU
W RAMACH DZIAŁANIA 1.2

Nauka – praca – rozwój – szansą działdowskiej młodzieży wg stanu na dzień 01.08.2005 r.

Lp.

Forma

Limit w 2005 r.

Zaangażowane w 2005 r.

Wolne środki

Efekt. w os.

Efekt. w %

śr. finansowe

osoby

śr. finansowe

skier. osoby

umowy 2005

2005

2005

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

12.

14.

1.

staż

765.605,75

175

733.098,96

173

32.506,79

96

55,5%

2.

badania lekarskie

5.250,00

175

750

30

4.500,00

0

0%

3.

koszty dojazdu

28.275,00

50

176,96

2

28.098,04

0

0

4.

audyt zew.

23.401,25

0

0

0

23.401,25

0

0

5.

druki

4.000,00

0

3.631,52

0

368,48

0

0

Ogółem

826.532,00

175

737.657,44

173

88.874,56

96

55,5%

do realizacji pozostało ogółem 7 wniosków dla 10 osób          
przewidywany koszt zawartych 7 umów dla 10 osób w okresie 01.08.2005 r. do 31.12.2005r. to kwota 34.834,22 zł          

 

Nazwa dokumentu: EFS
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-24 12:57:25
Data udost?pnienia informacji: 2005-05-24 12:57:25
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-01 11:11:55

Wersja do wydruku...

corner   corner